‘blog van Brambonius’

januari 24, 2010

de tragische ironie van het nieuwe atheisme

de tragische ironie van het nieuwe atheisme

edit: dit artikel gaat niet in de eerste plaats over atheisme in het algemeen, maar over een heel specifieke stroming ervan, het zogenaamde ‘nieuwe atheisme’, waarvan ik mensen heb gelezen die in mijn woorden geparafraseerd ervan uit lijken te gaan dat elke vorm van geloof (of elke levensbeschouwing die niet samenvalt hun op ‘de rede’ gebaseerd atheistisch materialistisch naturalisme) achterlijk is. Ik vind deze mensen niet achterlijk, en ik kijk op geen enkele manier op ze neer of zo, ik ben het alleen totaal met ze oneens, en vind hun standpunten niet alleen spijtig, maar ook een slechte zaak voor het atheisme op zich, zowel de geloofwaardigheid ervan voor andersdenkenden als de dialoog ervan met gelovigen. En dat betreur ik ten zeerste!

edit 2: Deze post is dus geen aanval op de atheïsmecampagne op zich, maar volgend citaat dat ze op hun facebookpagina gezet hebben is exact het probleem dat ik zie: ‘the inhabitants of the earth are of two sorts; those with brains, and no religion, and those with religion and no brains’  – Al-Ma’ari. Dat is een heel gevaarlijke houding, en al naar gelang hoe je ze interpreteert en serieus neemt een gevaar voor de democratie…

edit #3 de quote staat niet meer op de atheismecampagne-facebook. In de  hoop dat de waarschuwing voor een fundamentalisme dat van dat soort extreem gedachtengoed uitgaat aangekomen is mijn dank daarvoor, ook uit naam van alle mensen op deze planeet met religie, die wetenschappelijk gezien trouwens wél stuk voors tuk over hersenen beschikken.

Recentelijk maakte ik dus een parodie op de beruchte ‘atheistensticker’, en ik heb daar tot nu toe niet zoveel commentaar op gegeven. De reden is duidelijk. Los van het feit dat het design een fruit ella-snoepje zou doen verbleken, vind ik de slogan gewoon niet relevant en weinig zeggend. “Er is waarschijnlijk geen God, durf zelf te denken en geniet van het leven” is natuurlijk een vertaling van de engelstalige ‘atheist bus campaign’ die onder andere door Richard Dawkins begonnen is. Mensen die geloven dat er ‘waarschijnlijk wel een God is’, kunnen evengoed van dit leven genieten en zelf denken als mensen die dat niet geloven… De suggerering dat dat niet zo is vind ik een beetje kinderachtig, maar verder kan het mij eerlijk gezegd weinig schelen.

Atheisme als georganiseerde godsdienst die aan knullige evangelisatiecampganes doet is op zich best een grappig idee, en ik kan niet ontkennen dat wij Christenen (en andere gelovigen) ons ook bezondigd hebben aan de meest smakeloze manieren van geloofsverbreiding… dus dat dat betreft herhaal ik ze, ik wens ze veel succes… Ik hoop alleen dat ze niet de richting van Jack Chick uitgaan…

De slogan is op zich dus redelijk knullig en niet helemaal relevant, zeker niet in een land waar de meerderheid waarschijnlijk als ze al geloven meer vaag ‘ietsist’ zijn dan deel uit te maken van een georganiseerde godsdienst. Maar het ‘nieuwe atheisme’ dat opkomt en waar die bussencampagne mee maken heeft is een iets tragischer zaak… Met proponenten als bijvoorbeeld de eerder genoemde Richard Dawkins, Sam Hitchens en Daniel Denett, is het nieuwe atheisme een reactionaire beweging van zogezegd op de rede gebaseerde wetenschap tegen alle mogelijke vormen van religie.

En dat op een heel onbuigzame manier. Op zich is het nieuwe atheisme dikwijls heel zwart-wit, zoals bijvoorbeeld in hun extreem letterlijke en uit de context getrokken bijbelinterpretaties, of die van eender welk ander heilig boek, of hun extreem beroepen op ‘de rede’.

Op zich betekent het woord ‘atheisme’ alleen maar een niet geloven in God of goden. Zo was één van de beschuldigingen waarmee de eerste christenen vervolgd en ter dood gebracht werden die van atheisme, omdat ze niet geloofden in de goden van de romeinse godsdienst, waarvan er één de keizer was, en die was daardoor beledigd…

Wat zijn de kernpunten van het nieuwe atheisme?

(Verbeter mij als je er meer van weet en ik fout zit in mijn beschrijven van de stroming) Het nieuwe atheisme is niet zomaar gestoeld op een ongeloof in God, maar gebaseerd op een verlichtingsdenken dat zich alleen op de rede wil baseren, en op één of andere manier wil stellen dat de rede en de wetenschap eisen dat wij geloven in een naturalistisch materialisme. Waar die onlosmakelijke verbinding van de rede met naturalistisch materialisme vandaan komt, behalve dan dat die historisch zo gegroeid is in het vorige tijdvak, is mij een raadsel.

En dan kom je aan het probleem. Als de rede (eigenlijk als dogma op een ‘wij zeggen het dus het is zo’-manier)wordt verbonden aan een puur atheistisch materialistisch wereldbeeld, wordt blijkbaar iedereen die wel in God of goden gelooft gedisqualificeerd van redelijk denken en die moet dus niet serieus genomen worden. Ik hoop dat ik hiermee overdrijf, want als dit de basisstelling van het nieuwe atheisme is, zitten we in heel gevaarlijk water…

Als het doel echt een kruistocht is tegen alle vormen van religie, dan is dit misschien wel één van de gevaarlijkste vormen van fundamentalisme die het modernisme ons ooit uitgebraakt heeft. En dat is een heel pijnlijk ironie. Neem de volgende woorden van Dawkins, die eigenlijk volledig los van alle historie-besef zit te schelden op religie: (zie ook de vorige post over fundamentalisme)

“I doubt that religion can survive deep understanding. The shallows are its natural habitat. Cranks and fundamentalists are too often victimised as scapegoats for religion in general. It is only quite recently that Christianity reinvented itself in non-fundamentalist guise, and Islam has yet to do so.”

De grootste ironie is dat een militant atheisme dat bolstaat van zwart-wit dichotomiën en dat alle niet-naturalistische levensbeschouwen niet eens als volwaardige gesprekspartners beschouwt maar ze alleen wil ridiculiseren niet alleen zwaar onverdraagzaam (en in feite totaal ondemocratisch) is, maar ook zelf kans loopt één van de ergste fundamentalistische stromingen van het late modernisme te worden.

Of erger. Niet alleen zou een stroming die alleen atheistisch materialistisch denkende mensen als rationeel erkent het merendeel van alle denkers voor de verlichting uitschakelen (inclusief het merendeel van de Griekse filosofen) of zo herinterpreteren dat ze in je paradigma passen, maar ook opent dit de deur naar een gevaarlijk intellectueel kolonialisme, waarbij de verlichte atheistische mens toch veel slimmer is dan al die achterlijke domme lagere culturen die religie hebben. God behoede ons dat het zo ver komt… Ik hoop dat we als beschaafde mensen in staat zijn om samen te leven zonder op anderen neer te kijken omdat ze anders denken.

Ik hoop dat het zo’n vaart niet loopt, en dat ze niet alleen de rede claimen maar er ook zelf een beetje gebruik van maken, en inzien dat er waarschijnlijk van elk mens, gelovig of ongelovig, iniversitair of ongeletterd, oud of klein kind, van eender welke cultuur, zelfs al zijn we het er niet mee eens, heel veel te leren valt.

En o ja, voor de Dawkins fan: het vliegend spaghetti monster bestaat echt, het is gezien in 2006 in duitsland en in 2008 in china , en er is zelfs een Russische opname uit 1957 waar het op teruggevonden is. De theologische vraagstukkze ontdekking oproept zullen de volgende jaren door theologen uit allerlei religies moeten worden bekeken…

love and peace

Bram

Advertenties

6 reacties »

 1. Enkele opmerkingen van een atheïst.
  Ik zie persoonlijk weinig verschil tussen fundamentalistisch atheisme, atheisme, militant atheisme, enz. Waar het op neer komt is dat geen van allen in god(en) geloven. Het verschil is dat Dawkins enz actief atheisme promoten, en dat andere mensen dat voor zich houden. De reden waarom Dawkins etc dat doen is omdat ze reageren tegen de toenemende religieuze invloed in het maatschappelijk debat, in de US en in Engeland, én omdat ze het idee van atheisme willen verspreiden. Ook de vlaamse campagne is gericht op het actief promoten van atheisme, zij het dat de aanleiding minder urgent is. Atheisten vinden dat iedereen zijn stem mag gehoord worden in een maatschappelijk debat, maar niet vanuit een religieuze motivatie. Waarom niet? Omdat je onmogelijk redelijk kan debatteren vanuit dat perspectief. De christenen zullen een andere mening hebben dan moslims, en weer andere dan Boeddhisten enz. Zij baseren zich allen op een openbaring of traditie. Maar wie heeft er dan gelijk? Gelovigen hebben immers allemaal hun standpunt waar ze vanuit hun geloofsleer niet aan kunnen ontsnappen. Soms wel, maar dan zullen anderen binnen diezelfde geloofsleer er niet mee akkoord zijn. Daarbij, wanneer gelovigen een afwijkende mening hebben, dan is dat toch ook op de rede gebaseerd, me dunkt. En als je met de rede meningen beargumenteert, kan je tot een redelijke oplossing komen. Maar helaas niet altijd met gelovigen.
  De atheistencampagne beweert niet dat gelovigen als persoon niet kunnen nadenken en genieten van het leven. Het gaat net om die punten waar gelovigen niet onder uit kunnen, omdat ze anders vinden dat ze hun geloof verloochenen. Nemen we als voorbeeld even de nieuwe aartsbisschop Léonard. Gisteren laat hij vlotjes op de wereld los dat homo’s eigenlijk ziek zijn, net zoals anorexiapatiënten. Een heleboel gelovigen zullen zeggen dat ze hiermee niet akkoord zijn, maar ondertussen behoren ze wel tot die kerk. Zo zijn talloze voorbeelden te geven. We denken maar aan de enorme waarde die stamcelonderzoek kan hebben, we denken aan abortus, euthanasie, het recht tot satire, vrije meningsuiting,…
  Ik heb soms de indruk dat veel gelovigen er wel een redelijk vrijzinnig-humanistische moraal erop na houden, maar dan vraag ik me af waar hun geloof zich nog bevindt. Freeman Dyson is bijvoorbeeld een gelovige wetenschapper, maar hij ziet de gehele religie zowat symbolisch, bijna fictie, want hij zet zich achter alle wetenschappelijke vorderingen (evolutiehteorie, stamcelonderzoek, noem maar op). Maar Freeman Dyson probeert ook niemand te overtuigen met zijn persoonlijke visie. Hier is uiteraard geen enkel probleem, alleen vinden atheisten die houding wat vreemd, omdat Dyson enkel metaforisch zijn god kan plaatsen.
  De campagne is dus geen kruistocht (schuif het woord niet in ONZE schoenen ;-)) tegen religie, het is een positieve actie voor het zelfstandig denken, los van een god die je bepaalde ideeën oplegt. Het gaat er dus niet over dat een gelovige niet kan nadenken tout court, maar meer bepaald over de zaken waar religie een stremmende invloed heeft op een redelijk debat, waar er wordt gedebatteerd vanuit een openbaring of religieuze traditie die voor andersgelovigen of atheisten NIETS ter zake doet. Trouwens, wanneer gelovigen niet akkoord zijn met wat hun kerk hen opdraagt, dan komen ze toch tot dat inzicht door de rede, niet? Daar gaat het over. En die rede is intrinsiek materialistisch. Waarover kan je anders argumenteren?
  Ivm dogma: de atheistische kijk is niet dogmatisch. Een dogma is een “vastomlijnde, aan geen discussie meer onderhevige leerstelling”. Als je de rede gebruikt, die per definitie als basis correctie inhoudt, kom je niet tot dogma’s. Met uw postmoderne kijk is dat natuurlijk weer wat anders, maar als postmodernist kan je de wereld dan ook zien zoals je het zelf maar wenst. “Je denkt maar dat er hier een reactie onder je artikel staat, maar dat is eigenlijk niet zo. Misschien besta ik helemaal niet,…” De materialistisch naturalistische kijk is niet voor niets de basis van wetenschap, waardoor we hier gezellig artikeltjes kunnen schrijven, dubbel zo lang leven als 100 jaar geleden, in een vliegtuig stappen, en de wereld kunnen aanschouwen zoals hij is voor zover we het WETEN.
  Atheisten hebben geen moeite om zich neer te leggen bij het feit dat we bepaalde zaken niet weten. Er is geen absolute waarheid, in tegenstelling tot wat gelovigen vaak zonder bewijs beweren mbt hun god(en). En een atheist plaatst ook geen god in de gaten die we nog niet weten. Nee, we doen er alles aan om te weten wat er te vinden is in dat gat. Gelovigen doen dat ook wel, maar stoppen met vragen stellen als het hun geloof aantast.
  Je beschuldigt hier atheisten van allerlei zaken: dogmatisch (heb ik al aangehaald), gelovigen niet als gesprekspartner accepteren, enz. en GEEN van dat alles is waar. Mogelijk wel als je het “postmodernistisch” bekijkt…

  Reactie door Jan Roos — januari 25, 2010 @ 11:38 am

  • Jan

   Ik bedoel niet dat jullie campagne per definitie deel hoeft te zijn van de fundamentalistische kant die ik (en niet alleen ik) ontwaar aan het nieuwe atheisme. De uitleg op jullie site is heel respectvol opgesteld, wat ik zeker apprecieer. Maar van Hitchens en Dawkins bijvoorbeeld heb ik al zo’n generalisaties over de slechtheid van religie gehoord dat het echt wel fundamentalistisch wordt. Dezelfde generalisaties, dezelfde manier van zwart-wit denken, dezelfde manier van ongenuanceerd zondebokdenken,… (om over hun manier van de bijbel en andere geschriften…)

   Je visie op postmodernisme is ook nogal sumier en een beetje in het extreme getrokken, en eigenlijk gebruik je gelijkaardige stroman-beschrijvingen als veel conservatieve christenen. Zelfs Derrida is niet volledig relativistisch, en een volledig relativisme is zowiezo puur zelf-destructief, dus als je dat onder postmodernisme verstaat dan moet ik een ander woord zoeken om mezelf te beschrijven… Want ik sta even ver van zo’n stromanpostmodernisme als jij…

   Ik geloof trouwens wel in absolute waarheid, maar niet binnen ons bereik, alle waarheid is op één of andere manier een vertaling van Waarheid naar onze taal en begrippen die we kunnen begrijpen (en die historisch zo gegroeid zijn) en naar onze vakjes en hokjes. De op naturalisme gebaseerde wetenschap is inderdaad een goed systeem om de materiële kant van de wereld te beschrijven, en vanuit die beschrijvingen en de daaruit geinduceerde mechanismes de wereld te manipuleren. Dat ga ik niet ontkennen. Maar het analytisch beschrijven van de materie en alles in formules en parameters vangen is maar één van de manieren om waarheid uit de waarheid te halen, en hoewel heel praktisch op veel vlakken, niet op alle vlakken de belangrijkste. Eender welke beschrijving is maar een abstractie, en als je denkt dat door te beschrijven dat je iets volledig begrijpt dan ga je te ver. Natuurlijk moeten we onderzoeken en beschrijven, maar er is ook meer… en elke manier van waarheid vergaren is op één of andere manier perspectivistisch en heeft beperkingen. en natuurlijk bestaat er ook leugen, en zijn er gradaties waarin iets waarheid bevat… Maar een hoop op heel het heelal doorhebben via de ratio (zeker in analytische beschrijvingen) is voor mij puur zinloos, en heeft zelfs geen betekenis.

   En het is logisch dat denkende gelovigen in metafoor spreken, en dat mystici zelfs helemaal zwijgen over God, of dat er bepaalde theologen zijn die alleen negatieve theologie kunnen schrijven of zeggen wat God niet is. Onze begrippen en taal en onze manieren van denken zijn gebaseerd op de wereld die wij kennen, en God overstijgt dat. Metafoor, parabel en mythe zijn de beste manier om op zinsvragen te antwoorden, God is geen object dat wij kunnen dissecteren, en wij kunnen hem niet met onze koloniale manier van de natuur te verkennen-door-veroveren-en-onderwerpen-en-dissecteren (wat we ook zelfs met andere volkeren hebben gedaan) gaan benaderen…

   Dogma in een niet-pejoratieve zin van het woord (ja, die bestaat!) betekent trouwens hetzelfde als axioma, een beginsel vanwaar je uitgaat om een theorie op te bouwen dat wordt afgesproken, dat logisch wordt gedacht en aanvaard maar waar in feite geen bewijs voor is. Zonder zoiets kan je geen enkel denksysteem opbouwen en stort alles ineen…

   Toen ik dit twitterde zei ik erbij dat ik hoopte dat ik verkeerd ben… En jouw houding is positiever dan die van Dawkins en Hitchens op hun felle momenten. Al zijn er toch wel reactie op jullie facebook die als ze niet over gelovigen in het algemeen maar over bijvoorbeeld moslims of primitievere volkeren gemaakt zouden worden puur als racistisch bekeken zouden kunnen worden. Ik zeg niet dat dat de bedoeling van de groep is, en ik hoop dat jullie de waarschuwing begrijpen, maar de houding van ‘the inhabitants of the earth are of two sorts; those with brains, and no religion, and those with religion and no brains’ gaat echt wel die richting uit!

   Maar je kan niet verwachten dat mensen hun geloof achterlaten als ze ergens een mening over vormen, evenmin als jij je atheisme daarbij zou kunnen uitschakelen, of je een homo kan vragen om zijn seksuele orientatie niet te laten meespelen in een debat over homohuwelijk… Dat zit minstens even diep bij echte gelovigen (en dat is iets helemaal anders dan een culturele ‘opium voor het volk’-religie) Er zijn trouwens twee soorten van religie. Het ene is een simpele afwezigheid van geloof in God en verder niets, het andere is een heel sterk geloof in de afwezigheid van God. Die tweede versie is één levensbeschouwing binnen een pluralistische maatschappij, één mogelijke visie. Net zoals verschillende religies, new age, relativisme, nihilisme,…

   shalom

   Bram

   Reactie door brambonius — januari 25, 2010 @ 12:40 pm

   • Bram, er zijn twee soorten atheïsme, bedoel je te zeggen, toch? Je schrijft “twee soorten relgies”. Nu, als je ’t wel zo meent, hoor ik het graag natuurlijk 🙂
    Het komt allemaal neer op het volgende: als je met de rede en wetenschap bepaalde zaken kan aantonen of bewijzen, dan moeten we dat gebruiken en de conclusie voor waar aannemen. Ik, en daarbij nagenoeg alle atheisten (OOK Dawkins), hebben geen probleem met een persoonlijke visie op geloof.
    Wetenschap zegt niets over hoe we moeten leven, maar toont wel bepaalde zaken aan waar we rekening mee moeten houden. Dat moeten we dan ook doen.
    Ik geef even het hekel voorbeeld van de evolutietheorie. Men kan draaien en keren zoals men wil, maar evolutie is een feit, net zoals de aarde rond is. Ik ben bang van die ontkenning door gelovigen, niet omdat ze gelijk zouden kunnen hebben, want dat hebben ze niet, maar door simpelweg een wetenschappelijk feit te ontkennen. Dat bijvoorbeeld de evolutietheorie zou onderwezen worden naast creationisme is een zware ondermijning van het wetenschapsproject, en daar moeten we ons voor behoeden. De mens zoekt naar waarheden, die we via wetenschap te weten komen. Als er dan een stukje van je geloof valt, kan dat pijn doen, maar het is wel zo. Wens je een eigen interpretatie te geven aan dat gegeven, no problem. Maar in een maatschappelijk debat, bv over het onderwijs, eindtermen, enz, is die persoonlijke mening niet van belang. Daar moeten we naar algemeen aanvaarde zaken werken om te onderwijzen.
    Ik lees ook wel eens in de bijbel en de koran, uit interesse, maar het zal me nooit overtuigen om in een god te geloven, want het blijft onredelijk en een fabel. Als je iets over atheisme wil weten, moet je eens langs http://www.deatheist.nl surfen. Voor mij en voor jou een erg interessante site om te begrijpen wat het betekent, al zal het je waarschijnlijk niet overtuigen.
    Nog over Dawkins: ik ben het wel nagenoeg helemaal eens met zijn betoog, maar ik vind dat hij soms te weinig een duidelijk onderscheid maakt tussen gelovigen en geloof. Ik ben wel degelijk tegen “het geloof”, hoor, maar ik heb geen problemen met gelovigen en hun persoonlijke mening binnen de privesfeer.
    Groeten en

    Reactie door Jan Roos — januari 25, 2010 @ 1:09 pm

 2. om dit debat af te ronden, dat was een foutje…

  En over evolutie valt er veel te zeggen, maar die discussie ben ik een beetje beu. Zoals ik al ergens zei, geschiedenis is geen exacte wetenschap. Ze kan wal sporen ineenpuzzelen tot een verhaal, maar niet zeggen dat dat verhaal daarmee alles beschrijft wat er te zeggen is. Of een reden geven waarom iets gebeurd is. Maar het hele idee dat als evolutie bewezen is dat er dan iets bewezen is tegen het christendom daar kan ik niets mee, dat is een onbestaande dichotomie voor mij. Er zijn genoeg Christenen (ook theologen, waaronder Alister McGrath, de beruchte opponent van Dawkins) die in evolutie geloven zonder problemen, dus de praktijk alleen al spreekt dat tegen. Dat is vooral een erfenis van het fundamentalisme, dat nogal sterk hield van dat soort zwart-wit denken (zie vorige post)

  Dat het aanvaarden van de evolutie een probleem geeft in een theologisch framewerk is waar, maar dat is ook maar een menselijke manier van ordenen die aangepast is, christendom is niet hoop tijdloze waarheden die exact-wetenschappelijk gesteld worden, maar bevat veel zaken die elke keer opnieuw hervertaald, hercontextualiseerd moeten worden. Gallilei en de val van het geocentrische model was een enorme schok voor de kerk, niet omdat dat de waarheid van de bijbel omver hield, maar omdat de kerk een wereldbeeld had op gebouwd op basis van het ptolemaisch wereldbeeld en grieks denken. (dat trouwens NIET uitgaat van een platte aarde!!!) Christendom geeft niet op alle vlakken een beschrijving van alles in deze wereld en er buiten (al is dat wat de fundamentalisten wel beweren) maar geeft een verhaal van mensen aan wie God zich gradueel openbaarde, en praktische informatie over onze relatie tot God, medemens en de Schepping. Dat kan zich in eender welk paradigma contextualiseren, al zullen er in elk wereldbeeld dingen zijn waar het Christendom tegenin gaat.

  Reactie door brambonius — januari 25, 2010 @ 1:30 pm

  • Nog even melden dat ik de quote van Al Ma’Ari heb laten verwijderen van de campagnesite.
   Geloof me, de evolutie/ID/crea-discussies zijn atheisten meer beu dan jullie. Ik wou ook nog wel melden dat evolutietheorie geen geschiedenis is. Het is dat ook, maar evengoed andere hoogtechnologische wetenschappen, de een meer exacter dan de andere, die dat apart van elkaar allemaal bevestigen. Evolutie is geen puzzel meer, maar een gigantische poster, met mogelijk hier en daar een scheurtje waarover nog wetenschappelijke discussie bestaat. Tot hier, en tot later.
   Groeten,

   Reactie door Jan Roos — januari 25, 2010 @ 2:11 pm

 3. Ik heb met blijdschap deze website gevonden.

  Ik val met deur in huis, ik heb groot respect voor de Bijbel maat ben het ook eens met de visie dat er tegewoordig een gevaarlijk athéisme ontstata, je moet maar eesn vij proberen denken en je wordt aangevallen.

  Ik ga er mee akkoord, achtergrond en opvoding doen daar veel aan.

  Wat de grond is van Dawkins succes is geen succes, hij kan geod schrijven maar zijn argumentne koppen niet.

  Vaak haalt hij Bijbelteksten aan die er niet stgaan en zo ebshculdigt hij de Bijbel van misdaden door ekrken gepleegd.

  Verd is er geen tegenspraak, omdat er stappen staan in het ontstaan van de aarde, en het evrhaal begint pas met het “klaar maken” van de aarde zodanig dat er leven op mogleijk was. Hoe fdat gebeurde stata er niet bij en dus kan dat ingevld worden door alles en nog wat? maar er is dus ook helemala geen tegenspraak.

  Creationisme en geloof, ik wee niet, zou men dat als samenraapsel gebruiken? Als je het goed ontleedt is creationisme die gedachte dat de aarde in zeven letterlijke dagen zou zijn ontstaan. Misschien denken sommige islamieten dat ook. Tenslotte heb je geleerden uit die tijd die zowel Joods als Arabisch redelijk odnerlegd waren in hetgeen tussen hemel en aarde gebeurde, ik ga geen namen noemen.

  Maar Dawkins noem ik wel. Omdat ik soms bij hem het verschil niet kan ontwarren tussen een new-age gedachte en wetenschap. Ik geef wel toe dat men met erfelijkheid van ziekten evengoed karaktereigenshcappen zou kunnen overeen, maar of er daarvoor zoiets moet bestaan als memen” Dat is toch weinig kennis van de inhoud. Als je een beetje kijkt naar personnages en in welke tijd ze leefden en enkele egschidkundige feiten kunt verifieren dan is hdet dudielijk dat het over een veel langere tijd moet gaan. Iemand die alom bezngen wordt voor zijn verstand en schrijfstijl, en ik beaam dat, zou toch ook een betere kennis van de Bijbel moeten hbeben, en zelfs kon hij dan weerlegd hebebn wat er allemaal fout was.
  Ik merk dat de meeste athéisten het eigenlijk niet zijn, maar wel religiehaters en dat is een gevaarlijk precedent. Want ik ontmoet meer en meer die soort athéisten die je gene enkel kans op antwoord gunnen geowon omdat ze weten dat het fdan over een schepepr moet gaan, wat ze dus niet willen. Ze verdeigen hun gedachten net zoals eender welke fundamentlaist? terwijl ik atheisten ken die heel erg evrdraagzaam zijn en resoect hebben voor andersdenkendne, hetgene ik ook wil doen, anders zou ik hier niet geschreven hebben wat ik nu aan het doen ben.
  Zij wens om de Paus te laten anahouden is zeer kinderachtig, hij heeft ooit wat pedofilei ervaren, maar erg was het niet, zoeist las ik ergens in een ebschrijving maar vraga me niet meer waar, dat komt voeg of laat wel terug. Hij vetrliet zijn Calvinistisch geloof toe hij toch al volwassen was. Eigenaardog vind je dat terug bij vele dnekers, zo ook Darwin en de Vlaamse dneker Vermeersch die Jezuiet was (met keldij) tot zijn 26e. Ze stuiten dna tegen een hadrde zoldering en weg met alles wat hun ooit heeft staande gehouden.

  Ik las hier terecxht dat zonder atheisme vele dingen niet zoudnen geipenbaard zijn, maar ook het omgekeerde is waar, w maar je zou ook moeten kunnen aantonen wat er dan evrkeerd aan is

  Bijvoorbeeld als de katu-olike eof een andere kerk geen stappen doet om pedofielen in hun midden te verwjderen is dat niet door de Bijbel gedicteerd. Ook het verbod te huwen is helemaal niet Bijbels, maar vindt slechts zijn oorsprong rond de jaren 300 van onze tijd. Ok,hebebn vele woorden in hun vertaling niet meer dezelfde variatie van het Hebreuws kunnen weergeven hetgeen bij ons een evrkeerd idee geeft van die woorden : bojvoorbeeld ‘slaaf” f “slavin” Het waren areiders en dienstknechten en andere werk was er niet, mannen konden het land bewerken, beesten verzorgen en huizen bouwen, maar er waren geen titels als bouwmester, studiebureau, ingenieur of zoiest en er w<aren geen arbeidsvoorschriften. Toch moest de rechtvaardige "bezitter" bepaalde voorqschriften naleven en vergoedingen ut betalen, soms tot het vrij laten van die slaaf, die zelfs kon erven als er geen zoon aanwezig was. Dat is geschreven in een totaal andere kontekst, en is door de tijd heen ook verkeerd begrepen en gebruikt, nu nog, door hen die de Bijbel willen ontkrachten. Ook het woord "maagd" is verkeerdelijk gebruikt in verband met de maagdelijkheid van Maria : een maagd kan van uit het Hebreeuws ook best een jonge bruid zijn Als je dan leest wat voor straffen er soms stonden op het mishandelen van iemand in dienst of voor overspel van vrouwen, dan schrik je toch wel even. Is de bijbel daar aan schuldig? Wemneen, moesten mesnen als Dawkins hun verstand gebruiken om iets recht te zetten dan had hij dat toch kunnen doen? Ik dnek zelfs dat Darwin destijds als gelovige naar Australië trok maar door de dood van zijn dohterjte niets meer wilde weten en dat men dat ook misbruikt heeft. Ik zou dat wellicht ook wel zeggen : waar is God dat hij me dat aandoet? Na een tijdje moet je toch beseffen dat de mens sterfelijk is en ziek kan worden.De mens is door de loop de eeuwen altijd veel wreder geweest dan eigenlijk moest, want men kon ook barmhartig zijn, net zoals men tegenwoordig barmhartig is of hardvochtig.
  Als ik de Bijbel lees, dan probeer ik altijd konteksten op te zoeken, want het is niet gemakkelijk zich te verplaatsen.
  Ik vrees dat men ook uit angst voor uitsluitng – je hebt heel wat gestudeerd en bezit een paar diploma's afstand neemt van wat je vroeger wel had aanvaard, maar dat je dan te veel tegenstand zou hebben, en het blijft dan eigenlijk een privé gedachte waarover je tegenwoordig met heel weinig mensne vrij kan over spreken, men kan gemakkelijker over obsceniteiten spreken dan over God, zo voel ik dat soms aan. Geen God maakt het voor sommige natuurlijk een stuk eenvoudiger, daar moet je de slogans op de Engelse bussen dan ook in kaderen. Geen belemmeringen meer tegen alles wat in je opkomt. De oorlogen die zoveel onschuldige slachtoffers nu nog altijd maken gaan alles nog moeilijker maken.

  Hetgeen bisschop Léonard gezegd heeft over homofilie mocht hij volgens mij vanuit zijn Kerk wel zeggen, er gaan nog stemmen op en zeker in verband met voorbehoedsmiddelen, zonder aangepast gedrag gaat aids niet verminderen. Het is zo, als je als gelovige iets niet mag doen en je doet het toch dan moet je ook wat middelen gebruiken maar het is geen vrijgeleide om in deze gesel niet te delen. Hij heeft daarmee de homofielen niet willen uitsluiten, wel ze willen waarschuwen, misschien nog iets positiefs…Ook niet-geestelijken gaan er van uit dat er therapieën bestaan, en ik vind dat maar goed als mensen daardoor een beter leven krijgen want de familie vindt dat niet altijd even leuk en zonder familie ben je toch maar een eenling in de maatschappij. Het is niet logisch van een kerk te verlangen dat zij de regels aanpassen aan elk individu, als die bovendien over de volledige vrijheid beschikt die kerk te verlaten. Er zijn wel ernstiger reden waarom ik de katholieke kerk niet goedkeur, ze staat juist te ver af van de Bijbel, daarom vindt ik het erg dat zogenaamde geleerden de Bijbel gebruiken om alle misverstanden aan te wijten die mensen in de loop der eeuwen aan de bijbel hebben gewijd. Ook de protestanten hebben hun aandeel gehad, door een verkeerd begrepen vers over de vervloeking van een kleinzoon van een voorvader hebben gelovigen de fout begaan zwarten als minderwaardig en vervloekt te beschouwen met alle gevolgen van dien. Een schandvlek die we blijvend gaan moeten mee dragen. En toch, heb je het Hooglied al gelezen, een ode aan een zwarte hinde, een meisje uit de bergen, de Koning kon elke vrouw hebben, maar hij was nu eenmaal op haar verliefd. Het zijn dergelijke tegenstrijdigheden die onze attentie hadden moeten wekken en die ontwikkelde mensen hadden moeten uitbrengen.
  Denk ik toch!
  Een algemeen verspreid waanidee is dat er een verhaal in staat met twee scheppingen. Dat is niet juist. De hoofdstukken bestonden in het begin niet eens, drukkers zoals de fameuze franse drukker Lestienne in Parijs maakte er pagina's van om het geheim vervoer te vergemakkelijken. Mensen waagden hun leven om die te verspreiden. Maar de verspreiding is niet gebeurd door hen die dat hadden moeten en kunnen doen, wel door de vervolgden zelf.
  Met andere woorden men kan gerust de Bijbel zien als de bevestiging van alles wat er dagelijks ontdekt wordt en reeds lang bestond, maar waarvan we nu meer in detail te zien krijgen. Men kan geen data noch chronologie voorstaan, misschien zijn er dimensies waar we niet eens van af weten. Tijden de nagebootste reis met de Beagle nam men stalen uit de zeebodem, op verschillende plaatsen en diepten, en het is nu al duidelijk dat verschillende invloeden op verschillend niveau, temperatuur, flora en zelfs fauna, verschillend zijn geweest in één zelfde oceaan, hetgeen aanwijst dat er wel verschillen in de zeebodem aanwezig zijn. Als je een aquarium hebt dan zie je duidelijk de verschillende lagen "scholen" van de visjes die zich handhaven op dezelfde hoogte, elke soort blijft op zijn plaats zou ik zeggen, is dat een evolutie of is dat geprogrammeerd? Wat moet dat niet zijn in het groot? Intense hitte kan bepaalde wijzigingen meer kracht hebben bijgezet, ik ben helemaal niet bang de resultaten van dat onderzoek tegemoet te zien. Darwin had er de tijd noch de middelen voor, hij schreef en tekende te veel. Juist die grote hoeveelheid aan energie bij de mens, zijn verstand en de hersenen die we nog maar voor een heel klein deeltje kennen zouden een enorme verkwisting zijn indien ze niet bestonden om veel langer te leven.
  En aangezien er in de natuur niets verdwijnt maar dat alles verandert, gaan we nog wat beleven.
  Ik ben maar een gewone oma van zeven kleinkinderen
  Simonna

  Reactie door andréa De Jong — oktober 23, 2010 @ 7:05 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: