‘blog van Brambonius’

augustus 9, 2009

‘city praise’ III: mars voor Jezus???

Zoals ik gisterenavond een paar uur te laat geweten gekomen ben, was het gisteren niet alleen city praise op het ST-Jansplein maar ook ‘mars voor Jezus’ in Antwerpen.  Ik hoorde dat pas toen ik op het avondprogramma van de  ‘city praise’ was (zie vorige posts) en het is niet de eerste keer dat ik die mis omdat ik er niet genoeg van hoorde op voorhand. Een zoeken op het internet leverde ook niets op, dus verwonderlijk dat ik van niets wist is het niet…

Blijkbaar (zoals ik achteraf hoorde) was het wel met email doorgecommuniceerd naar andere kerken in Antwerpen (minstens vineyard Antwerpen) in het Frans en het engels. En dat terwijl een aantal sleutelfiguren van de organisatoren nederlandssprekend zijn. Ik snap dat niet, maar ja…

Enfin, ik was dus niet op de’mars voor Jezus’ aanwezig, maar naar het schijnt was er zo’n 200 man aanwezig die door de straten van de stad liepen, voor het merendeel van buitenlandse pinksterkerkjes. Niet dat ik daar problemen mee heb, integendeel, ik vind het heel bemoedigend om verhalen te horen over hoe braziliaanse en afrikaanse kerken hier groeien in Vlaanderen. Dat is een goede zaak voor het Koninkrijk!!

Maar zijn toch zijn er meer dan buitenlanders in Vlaanderen. En zijn er ook meer Christenen dan alleen die van de pinksterkerk. Geen enkele Kerk kan Jezus Claimen. We zijn allemaal deel van het Lichaam. Allemaal!

Ik vind zoiets dan ook een enorme gemiste kans, want op zich spreekt het idee van een ‘mars voor Jezus’ mij enorm aan. Het lijkt mij een zalig idee om eens met alle soorten van Christenen samen door de straten te gaan, om te laten zien dat wij bestaan in deze postchristelijke seculiere maatschappij. Om eens allemaal samen te komen en mekaar te laten zien dat we allemaal bij mekaar horen, hoe verschillend we allemaal zijn, door die ene Jezus! Zoals Shane Claiborne ooit gezegd heeft: “Jezus komt terug voor zijn bruid te halen, en niet voor een harem”.

Als mensen zouden kunnen zien dat er Christenen zijn, van alle soorten, protestant, katholiek, vlaams en buitenlands, oud en vormelijk of enthousiast pinkster, en samen die veelkleurigheid van het Lichaam van Jezus uitdrukken, dat zou indrukwekkend zijn! Wij zijn allemaal van Jezus.

En aan hem alle eer! Amen

Shalom

Bram

Advertenties

mei 5, 2009

Satan en occultisme voorbij het modernistisch paradigma? deel III

‘satan en occultisme voorbij een modernistisch paradigma’… Misschien een bizar onderwerp, maar het zijn wel dingen waartegen ik opgebotst ben in mijn groei als christen met een veranderend en soms vervagend wereldbeeld…

Ik moet zelf toegeven dat mijn postmoderne wereldbeeld en bijbel-lezing geen volledig overzicht heeft over ‘de geestelijke wereld’ en wat de bijbel daar wel en niet over zegt. Heel intensief heb ik me er nooit mee beziggehouden. Om redenen die ik nog ga geven kan ik zeker niet meegaan in eender welk wereldbeeld dat het occulte en het paranormale wegduwt, maar het naturalistisch-wetenschappelijk paradigma volgen en daarbij alles wat daarbuiten valt en niet duidelijk’ van God komt’ als occult en demonisch afdoen daar zie evenmin veel reden toe (zie deel I van deze reeks)

Het is zo dat door die kunstoefening van het materialistische wereldbeeld overnemen enerzijds en anderszijds toch het bovennatuurlijke noodgedwongen een plaats proberen te geven er een vreemde situatie is ontstaan in het kerkelijk denken over die dingen, waarbij het demonische makkelijk weggetheoretiseerd wordt ofwel door anderen opgeblazen… Een stabiele houding hebben we blijkbaar niet. Veel kerken kennen het niet of negeren het, en de rest geeft het veel teveel credit…

Uiteindelijk heb ik mezelf ooit uit gemak in de eerste positie gezet, nooit officieel want ik zat altijd in een charismatische omgeving, maar het is wel heel hard naar de achtergrond verdwenen als een theoretisch probleem dat niet de moeite waard was om een plaats te hebben. Het leven is makkelijk als je een geloof hebt waarin je geen plaats hoeft te hebben voor een geestelijke wereld, en waarin alleen onze comfortabele natuurwetten heersen, behalve misschien de Heilige Geest is er niets waar je je druk om moet maken. Filosofisch gezien heb je geen kwade machten nodig om de mens tot kwaad aan te zetten, en in deze materialistische wereld zie je ook weinig bovennatuurlijke zaken…

Maar af en toe hoor je van heel betrouwbare mensen toch verhalen van dingen die niet in je wereldbeeld passen… In allerhande delen van de wereld (Indonesië, Afrika, Costa Rica) blijken dingen te gebeuren die volgens ons ‘alleen bijgeloof’ zijn echt te gebeuren. Voodoo, onzichtbare wezens, en vanalle andere dingen die je hier niet ziet… Het is heel makkelijk om dat weg te duwen natuurlijk… Maar mensen die van hier komen maken er evengoed dingen mee die niet te verklaren zijn…

En dan heb je opeens onverwacht een confrontatie die niet weg te verklaren is. Iemand die onder invloed is van ‘iets’. Een iets dat door haar spreekt, en dat dingen weet dat de persoon in kwestie niet weet. Een heel enge ervaring waar ik verder niets over ga zeggen op een openbare blog, maar het blijkt wel dat dat dat iets na veel bidden weg is. een geluk dat ik toen niet alleen was. Jezus is opeens veel echter en veel sterken dan wanneer je alleen weet met je verstand dat Hij sterker is dan ‘boze geesten’. Wow, Jezus is ECHT Heer over boze machten, en dat zelfs door mij (of ondanks mij). Heel bizar… Ik weet zelf nog steeds niet wat ervan te denken, maar ontkennen kan ik gewoon niet… ‘Het’ was echt, en Jezus was nog echter, Christus Victor!

Het bestaat dus. Kwade entiteiten die niet veel goeds in zin hebben die mensen kunnen beinvloeden en door mensen kunnen handelen in extreme gevallen. sommigen gaan het afdoen als psychologisch, maar dat kan ik niet. Ik denk dat we moeten aanvaarden dat er soms dingen zijn die niet helemaal een plaats hebben in ons wereldbeeld… En misschien kunnen we als Christen best voorbereid zijn dat zoiets kan.

De andere kant lijkt me even rampzalig, mensen die overal demonen zien die er niet zijn en dan tegen windmolens gaan vechten en mensen beschadigen. sommigen uit pinksterhoek of bepaalde ‘bedieningen van achterdocht’ en paranoise ketterjagers zijn echt gevaarlijk! Ik geloof dat behalve als er opeens zich iets manifesteert of de Heilige Geest ons 100% duidelijk iets laat zien, we zeker niet moeten gaan jagen op geesten. De ghostbusters zijn maar fictie, en Peretti-verhalen lijken me soms ook met de haren getrokken… Ik denk trouwens dat waar het licht is geen duisternis kan zijn, dus als we dicht bij God leven dat we niet bang moeten zijn van die dingen…

Een afsluitende noot: Wat mij opviel toen ik de ‘early christians in their own words’ aan het lezen was, een compilatie van vroegchristelijke texten door Eberhard Arnold, viel mij volgende zin op in de (redelijk strenge) instructies van Hypolytus over de voorwaarden om Christen te worden: is…Whoever has a demon needs purification before he takes part in the instruction. (doopinstructie was dat) De eerste Christenen waren blijkbaar net zoals Jezus en de apostelen uit handelingen bezig met het uitdrijven van boze geesten alsof het de normaalste zaak van de wereld was… Voor ons is het iets vreemds dat niet in onze wereld past…

Al wens ik niemand toe dat hij/zij het tegenkomt…

shalom

Bram

maart 12, 2009

crea/evo-oorlogen

In evangelische kerk zijn er nog altijd mensen die “de schepping” heel belangrijk vinden. Nu op zich is de schepping eigenlijk niet zo’n probleem voor de meeste mensen, er zijn er heel veel, zelfs buiten de 3 monotheistische religies, die geloven in God als Schepper. Maar dat is niet genoeg, je moet geloven dat de zeven dagen van het scheppingsverhaal letterlijk zo gebeurd zijn, anders valt de hele bijbel in duigen…

sorry maar dat verhaal dat de bijbel in duigen valt geloof ik al lang niet meer. Zowiezo zijn er zowel nu als in andere tijden veel meer interpretaties geweest  van de eerste hoofdstukken  van genesis dan het 7-dagen-creationisme-verhaal. Veel Christenen zagen in het schepingsverhaal eerder een ‘accomodatie’ (een woord van dacht ik Calvijn), een soort van Goddelijke kleutertaal omdat we toch niet echt§ kunnen snappen wat er gebeurd is. De grote kerkvader Augustinus (met wie ik het ook niet altijd eens ben) dacht zelf dat de Schepping volledig in één moment gebeurd was, maar zag andere dingen die belangrijker waren in het scheppingsverhaal dan echt letterlijk nemen. Ikzelf zou ook zeggen dat ik geloof dat de Schepping iets is dat wij mensen niet kunnen vatten, een gebeurtenis die niet in de begrippen die ons verstand kan begrijpen te vatten is, en die op geen enkele manier in woorden uit te leggen is. Een gedicht zoals het scheppingsverhaal is dan waarschijnlijk de beste manier om aan mensen uit te leggen hoe de wereld geschapen is…

Nu voor sommigen geloof ik dan al niet meer in “de schepping” zoals zij die zien. Pech, ik geloof dat de Schepping iets veel groter is dan eender welke wetenschap zou kunnen beschrijven… En een wetenschap die volledig bestaat uit het zoeken naar gaten in de evolutietheorie en daar gelijk mee probeert te halen om te bewijzen dat God bestaat en de bijbel ‘waar’ is vind ik redelijk er volledig naast. Een citaat uit het nieuwe U2-album is hier wel handig: “Stop helping God across the road like a little old lady!!!” We moeten stoppen met proberen te bewijzen dat God de Schepper is, dat is Hij gewoon. Punt. Als we dat laten afhangen van een wetenschappelijk welles-nietes-spelletje dan hebben we niet echt veel geloof… God is groter dan al onze menselijke hersenkronkels…

Trouwens het hele argument dat evolutie en het bestaan van God mekaar uitsluiten is vooral een idee van fundamentalisten aan twee kanten (ook atheisten en ‘liberals’ kunnen heel fundamentalistisch zijn) van het oude crea-evo debat, maar veel mensen hebben die tegenstelling nooit gezien (de big bang-theorie is eerst uitgedacht door een belgische pater trouwens) Natuurlijk kan de evolutietheorie door sommigen gebruikt worden als bewijs van atheisme, maar er zijn evengoed mensen die er de hand van God in zien op één of andere manier…

Er zijn mensen genoeg die Christen zijn en in evolutie geloven. Geloven ze daarom niet in het scheppingsverhaal en gooien ze de bijbel weg? Nee natuurlijk niet, en het heeft geen zin om ze te beschuldigen, te brandmerken als slechte christenen, of wat dan ook. Als er iets is waar satan de evolutietheorie voor kan gebruiken is het wel om christenen te verdelen, en zijn techniek is heel duidelijk maar blijft werken: verdeel in twee kampen… De leugen dat er maar twee opties zijn doet zijn verdelend werk, en wji christenen zijn zo dom om daar blind in te lopen en heel de wereld onnodig af te schrikken, en satan kan in zijn vuistje lachen… Het idee van twee kampen is achterlijk, ik hoor bij geen van beide technisch gezien…

Alle christenen die ik ken, zelfs de evolutionistische, gaan er niet aan twijfelen om God Schepper te noemen. Misschien interpreteren verschillende christenen de bijbel anders, net zoals andere tijden en kerken ook andere interpretaties gaven. Er staat meer in de bijbel dan het scheppingsverhaal, en als je de waarheid van de bijbel gaat reduceren tot ‘dit is de juiste informatie, ken die en alles is ok en je gaat naar de hemel’ dan is er iets serieus mis. De bijbel is niet iets wat je moet aannemen omdat het waar is, het is waarheid om iets mee te doen. Als God God Schepper is en Jezus zegt dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand, betekent dat dan ook niet dat wij christenen op de bres zouden moeten staan om de Schepping te bewaren met alles wat we hebben. Zeggen dat we in de Schepping geloven en diezelfde Schepping gewoon richting beerput en verdommenis laten gaan zonder er iets aan te doen is voor mij zoiets als je middelvinger naar God uitsteken. Als Jezus zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben moeten we dat doen. En als we dat dan niet eens proberen dan is er een probleem… Als Paulus zegt dat zelfs geloof en profetie en wat je maar wil niks ende noppes voorstellen als we geen liefde hebben, en Johannes zegt dat de wereld ons als Christenen zal herkennen aan de liefde onder elkaar, dan vraag ik mij af wat er mis is…

Misschien moeten we eens doen wat er in de bijbel staat ipv te proberen te bewijzen dat het wetenschappelijk waar is… Mensen gaan veel meer zien dat de bijbel waar is als we hem uitleven dan wanneer we een welles-nietes-spelletje spelen over hoe God de wereld gemaakt heeft…

shalom

Bram

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.