‘blog van Brambonius’

maart 29, 2010

evolutionair creationisme

Ikzelf ben niet helemaal overtuigd van één van beide kanten van het creationisme/evolutie-debat (ik geloof 100% in de schepping, maar ik vrees dat wij mensen het hele verhaal toch niet kunnen achterhalen, zie ook hier; hier en hier), maar mij lijkt het dat de evangelische wereld maar beter kan wennen aan het idee van evolutionair creationisme…

Geen tussenoplossing om twee tegengestelden te verzoenen, maar een visie waar beiden samenvallen. Natuurlijk ga je dan uit van een niet-letterlijke lezing van de eerste twee hoofdstukken van genesis. (die mekaar bij letterlijk lezen goed tegenspreken als je dat niet op één of andere manier wegverklaart trouwens) Ofdat zoiets afdoet aan de ‘waarheid’ van genesis laat ik ter discussie, maar vermits ikzelf graag het scheppingsverhaal zie als een symobisch-poetische manier om iets te beschrijven dat we toch niet kunnen snappen met onze menselijke begrippen, ga ik geen bezwaar aantekenen.  De bijbel geeft ons wel iets diepere waarheid dan droge wetenschappelijke informatie zou ik zo denken…

Zonet was ik aan het kijken op de blog van Johan Klein Haneveld, die een interessante comment geplaatst had op mijn engelstalige blogpost over het verzoenen van evolutionair creationisme met het bestaan van engelen en demonen. En daar staat wel een heel mooie reeks aan artikelen over het evolutionair creationisme, die ik iedereen die geinteresseerd is in het onderwerp kan aanraden:

Van creationist naar evolutionist (1): de paradigmawisseling

Van creationist naar evolutionist (2): God van de processen

Van creationist naar evolutionist (3): de dierlijke mens

Van creationist naar evolutionist (4): een nieuwe bijbel

Van creationist naar evolutionist (5): geen kleine God

Ook Marnix Medema gaat het onderwerp bespreken op zijn blog, en lijkt me te beginnen met een interessante reeks trouwens.

Voor wie engelse links wil, één van de grote voortrekkers in dit debat is de biologos foundation ; verder zijn er ook interessante dingen te vinden op de an evangelical dialogue on evolution blog.

Dus nogmaals, ik link niets omdat ik het per se met alles 100% eens ben, maar omdat het interessant is om deze kant eens te horen. En voor diegenen die het er niet mee eens zijn: toets alles, laat het inzinken, worstel ermee, en vooral, bekijk het samen met God.

Laat de Geest leiden. God zijn Zijn waarheid beschermen

shalom

Bram

Advertenties

maart 12, 2009

crea/evo-oorlogen

In evangelische kerk zijn er nog altijd mensen die “de schepping” heel belangrijk vinden. Nu op zich is de schepping eigenlijk niet zo’n probleem voor de meeste mensen, er zijn er heel veel, zelfs buiten de 3 monotheistische religies, die geloven in God als Schepper. Maar dat is niet genoeg, je moet geloven dat de zeven dagen van het scheppingsverhaal letterlijk zo gebeurd zijn, anders valt de hele bijbel in duigen…

sorry maar dat verhaal dat de bijbel in duigen valt geloof ik al lang niet meer. Zowiezo zijn er zowel nu als in andere tijden veel meer interpretaties geweest  van de eerste hoofdstukken  van genesis dan het 7-dagen-creationisme-verhaal. Veel Christenen zagen in het schepingsverhaal eerder een ‘accomodatie’ (een woord van dacht ik Calvijn), een soort van Goddelijke kleutertaal omdat we toch niet echt§ kunnen snappen wat er gebeurd is. De grote kerkvader Augustinus (met wie ik het ook niet altijd eens ben) dacht zelf dat de Schepping volledig in één moment gebeurd was, maar zag andere dingen die belangrijker waren in het scheppingsverhaal dan echt letterlijk nemen. Ikzelf zou ook zeggen dat ik geloof dat de Schepping iets is dat wij mensen niet kunnen vatten, een gebeurtenis die niet in de begrippen die ons verstand kan begrijpen te vatten is, en die op geen enkele manier in woorden uit te leggen is. Een gedicht zoals het scheppingsverhaal is dan waarschijnlijk de beste manier om aan mensen uit te leggen hoe de wereld geschapen is…

Nu voor sommigen geloof ik dan al niet meer in “de schepping” zoals zij die zien. Pech, ik geloof dat de Schepping iets veel groter is dan eender welke wetenschap zou kunnen beschrijven… En een wetenschap die volledig bestaat uit het zoeken naar gaten in de evolutietheorie en daar gelijk mee probeert te halen om te bewijzen dat God bestaat en de bijbel ‘waar’ is vind ik redelijk er volledig naast. Een citaat uit het nieuwe U2-album is hier wel handig: “Stop helping God across the road like a little old lady!!!” We moeten stoppen met proberen te bewijzen dat God de Schepper is, dat is Hij gewoon. Punt. Als we dat laten afhangen van een wetenschappelijk welles-nietes-spelletje dan hebben we niet echt veel geloof… God is groter dan al onze menselijke hersenkronkels…

Trouwens het hele argument dat evolutie en het bestaan van God mekaar uitsluiten is vooral een idee van fundamentalisten aan twee kanten (ook atheisten en ‘liberals’ kunnen heel fundamentalistisch zijn) van het oude crea-evo debat, maar veel mensen hebben die tegenstelling nooit gezien (de big bang-theorie is eerst uitgedacht door een belgische pater trouwens) Natuurlijk kan de evolutietheorie door sommigen gebruikt worden als bewijs van atheisme, maar er zijn evengoed mensen die er de hand van God in zien op één of andere manier…

Er zijn mensen genoeg die Christen zijn en in evolutie geloven. Geloven ze daarom niet in het scheppingsverhaal en gooien ze de bijbel weg? Nee natuurlijk niet, en het heeft geen zin om ze te beschuldigen, te brandmerken als slechte christenen, of wat dan ook. Als er iets is waar satan de evolutietheorie voor kan gebruiken is het wel om christenen te verdelen, en zijn techniek is heel duidelijk maar blijft werken: verdeel in twee kampen… De leugen dat er maar twee opties zijn doet zijn verdelend werk, en wji christenen zijn zo dom om daar blind in te lopen en heel de wereld onnodig af te schrikken, en satan kan in zijn vuistje lachen… Het idee van twee kampen is achterlijk, ik hoor bij geen van beide technisch gezien…

Alle christenen die ik ken, zelfs de evolutionistische, gaan er niet aan twijfelen om God Schepper te noemen. Misschien interpreteren verschillende christenen de bijbel anders, net zoals andere tijden en kerken ook andere interpretaties gaven. Er staat meer in de bijbel dan het scheppingsverhaal, en als je de waarheid van de bijbel gaat reduceren tot ‘dit is de juiste informatie, ken die en alles is ok en je gaat naar de hemel’ dan is er iets serieus mis. De bijbel is niet iets wat je moet aannemen omdat het waar is, het is waarheid om iets mee te doen. Als God God Schepper is en Jezus zegt dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand, betekent dat dan ook niet dat wij christenen op de bres zouden moeten staan om de Schepping te bewaren met alles wat we hebben. Zeggen dat we in de Schepping geloven en diezelfde Schepping gewoon richting beerput en verdommenis laten gaan zonder er iets aan te doen is voor mij zoiets als je middelvinger naar God uitsteken. Als Jezus zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben moeten we dat doen. En als we dat dan niet eens proberen dan is er een probleem… Als Paulus zegt dat zelfs geloof en profetie en wat je maar wil niks ende noppes voorstellen als we geen liefde hebben, en Johannes zegt dat de wereld ons als Christenen zal herkennen aan de liefde onder elkaar, dan vraag ik mij af wat er mis is…

Misschien moeten we eens doen wat er in de bijbel staat ipv te proberen te bewijzen dat het wetenschappelijk waar is… Mensen gaan veel meer zien dat de bijbel waar is als we hem uitleven dan wanneer we een welles-nietes-spelletje spelen over hoe God de wereld gemaakt heeft…

shalom

Bram

december 19, 2008

Ik geloof in God de Vader, Almachtige Schepper van hemel en aarde

“Ik geloof in God de Vader, Almachtige Schepper van hemel en aarde”

Voor wie het niet herkend heeft: dat is een verwoording het eerste vers van de christelijke geloofsbelijdenis (zowel de apostolische als de niceaanse voor de kenners onder ons), de eerste woorden dus van wat christenen door de eeuwen heen als de kern van hun geloof hebben beleden. En niet alleen Christenen, maar ook de andere monotheïsten geloven in God als de Almachtige Schepper van Hemel en aarde! God als Schepper is een idee dat veel mensen intuitief aanvoelen zelfs…

Maar dat ‘God als Schepper’-idee is spijtig genoeg een onderwerp van verhitte maar heel eenzijdige discussies geweest in moderne tijden. A(nti)theïsten hebben de darwiniaanse evolutiegedachte als bewijs tegen God gebruikt (als alles ‘door toeval ontstaan is’ dan is een God niet nodig als Schepper) en Christenen zijn dan als verdediging van God de Schepper de creationistische scheppingswetenschappen beginnen opbouwen en proberen te bewijzen dat de alles wat in het begin van genesis staat ‘letterlijk waar’ is. Dat de aarde maar 10.000 jaar oud is, en dat alles op 6 letterlijke dagen geschapen is, blabla… Het grote probleem is dat we zo in een ‘nietes-welles’ spelletje verzanden, waarbij het gevoel krijg dat de rol van God als Schepper afhangt van de wetenschappelijke argumenten die wij kunnen ophoesten ‘tegen het evolutionisme’. En zo geven we het signaal dat iemand kan bewijzen dat ‘genesis niet klopt’ dat dan de hele bijbel niet klopt,en dat alles dan in elkaar stort.

sorry, maar zo zie ik het niet.

God is Schepper. Dat geloven we als Christen, en nog veel meer mensen geloven dat. En ja, het Scheppingsverhaal in genesis zegt dat, zij het in dichterlijke vorm. Maar de vraag blijft of we dat als een letterlijk wetenschappelijk verslag kunnen zien en op die manier kunnen dissecteren. Ik twijfel zelf aan, ook gezien genre en het feit dat de 2 verhalen in genesis 1 en 2 al mekaar lijken tegen te spreken bijvoorbeeld. Maar als het niet zo gebeurd is, dan blijft de waarheid dat God de wereld gemaakt heeft, en ik geloof dat het allemaal veel groter is dan wij als mens kunnen bevatten, en dat een gedicht misschien wel het enige is dat zoiets kan weergeven. De Schepping gaat om dingen die ons verstand te boven gaan, waat we geen woorden en begrippen voor hebben, en waar de wetenschap ook nooit alles over kan zeggen, zoals de bijbel ergens anders zegt het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare…

Ik vrees ook dat we eigenlijk God als Schepper bitter  weinig eer doen door zijn rol te laten afhangen van een wetenschappelijk welles-nietes spelletje, dat gebaseerd is op één mogelijke lezing van het scheppingsverhaal… Zeker als we alle energie gaan steken in het verdedigen van ‘de Schepping’. Gods rol als Schepper komt niet in het gedrang als onze menselijke bedenksels die we zo wetenschappelijk mogelijk als we kunne op het scheppingsverhaal hebben gebouwd niet juist blijken. Als iemand mij kan overtuigen dat de aarde veel ouder is dan 10.000 jaar, en dat er lang voor de mens vanalle vreemde wezens op de aarde leefden, ok, fijn… We weten niet alles van de Schepping, maar dat gaat mijn geloof niet aantasten. Het maakt God alleen groter, en ons alleen kleiner… Hij is de pottenbakker, wij zijn de klei. Wat weet klei van een pottenbakkersschijf, of van de opbouw van een oven en van hoe die werkt.

Maar, hoe serieus nemen we dit alles eigenlijk? God is Schepper, wij zijn schepsel, en zowiezo is dat reden genoeg voor ons om Hem te eerbiedigen. En wij Christenen volgen ook nog eens de wet van Jezus, die begint met het liefhebben van God, de Schepper dus, met alles wat we zijn. Heb eerbied voor de Schepper. En ik vrees dat we dat nietind e eerste plaats  moeten gaan doen door te gaan discussieren over het hoe van de Schepping. We kunnen laten weten aan iedereen dat we in God als Schepper geloven, maar het is menselijke zelf-overschatting om te gaan zeggen ‘zo en zo en zo is de Schepping gebeurd’. Ik denk eigenlijk dat we de Schepper vooral eren door de Schepping in ere te houden. Dat is is dus niet alleen onszelf en alle anderen mensen (wat de tweede regel van het grote gebod zegt) maar ook de natuur.

Hoe kunnen wij Christenen zeggen de Schepper te eren als we er geen lire om geven dat Zijn Schepping serieus naar de haaien aan het gaan is? Hoe kunnen we zomaar meedoen met ons consumptiegedrag dat ro ofbouw pleegt op onze zuster, moeder aarde (woorden uit fransiscus’ zonnelied) Moeten wij als aabidders van de Schepper van hemel en aarde  niet juist met de grootste voorzichtigheid en respect omgaan met Zijn Schepping, waarvan wij deel zijn??? Ik heb nooit gesnapt dat christenen zo weinig geven om ecologie, of soms zelfs alles wat ‘groen’ is afdoen als verkeerd. Dat kan toch niet…

Daden zeggen meer dan woorden. Een mens kan nog zo hard proberen te bewijzen dat God de wereld gemaakt heeft op die en die manier, als hij verder niets anders doet dan meedoen met het kapotmaken van die wereld, is dat dan niet heel tragisch? Als God de Schepper is, dan kan dat ons alleen stil maken. Kijk naar de schepping, kijk naar de natuur, hoe majestueus. En toch is God zelf nog veel groter…

alle eer aan de Schepper!!!

shalom

Bram

september 27, 2007

creationisme versus evolutie

hallo mensen

Ik geloof in God, Schepper van Hemel en Aarde.
Ik geloof dat de eerste hoofdstukken van genesis waarheid vertellen.

Ik geloof ook niet in het evolutieverhaal, zeker niet in de atheistische versie waarbij alles uit het niets is ontstaan en per toeval geworden is wat er nu is. Maar ik heb evengoed moeite met de wetenschap van het creationisme, omdat men mij teveel krampachtige drogredeneringen, vreemde bijbelconstructies en dergelijke heeft voorgeschoteld om mij nog te overtuigen.

Ik herhaal, ik als Christen geloof in God, Schepper van hemel en aarde!! Ik geloof dat de eerste hoofdstukken van genesis waarschijnlijk de best mogelijke weergave van de Schepping zijn.

Maar geen enkele wetenschap die pretendeerde te kunnen expliceren hoe de wereld is ontstaan heeft mij ooit overtuigd vrees ik. En ik ben tot de conclusie gekomen dat dat eigenlijk niet meer dan logisch is, het onstaan van de wereld ligt buiten het terrein van de wetenschap. Zeker een wetenschap die puur materialistisch is opgebouwd zal nooit iets zinnig kunnen vertellen over de Schepping, want het zichtbare is niet onstaan uit het waarneembare… Alle pogingen van de mens om het onstaan van de wereld wetenschappelijk te verklaren zijn nog een deel avn de overschatting die we van de verlichting geërfd hebben, al hebben de creationisten dat meestal niet door…

Wat kunnen wij als potten zeggen over de pottenbakkersschijf die de Pottenbakker gebruikt heeft, of over de klei waar we uit gemaakt zijn en waar die vandaan komt, over de mechanismen van de oven waarin we gebakken zijn?.Als we al een herinnering zouden hebben aan het atelier van de pottenbakker zou heb vreemd zijn. Om de Schepping te beschrijven zouden we woorden nodig hebben waarachter zich geen begrip kan vormen in ons brein, en zouden er dimensies moeten kunnen uitgetekend worden die ons 3D+1 tijdsdimensie bevattingsvermogen te boven gaan, want wat was er voor ons dimensiestelsel werd ingesteld???

Sommigen zouden het intellectuele zelfmoord noemen, anderen zouden het woord oorsprongsagnost gebruiken, maar ik ben gewoon bang dat we eigenlijk niet veel kunnen zeggen over de Schepping. Het verhaal dat opgetekend staat in genesis is de beste aanwijzing die God ons gegeven heeft, waar we het mee moeten doen. Als het niet letterlijk als geschiedsschrijving gelezen kan worden, dan nog is een mythe de beste manier om de meeste waarheid over het onstaan van de wereld weer te geven…

Het doet er niet toe, we moeten de details van de Schepping niet wetenschappelijk uitgelegd krijgen, dat zou ons toch niet veel zeggen… We moeten de Schepper vertrouwen… Hij heeft alles in Zijn hand, en Zijn gedachten zijn groter dan onze sprookjes!! Trouwens als er één lelijke scheppingmythe is, dan is the toch wel het big-bang+evolutie-verhaal…

shalom

Bram

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.