‘blog van Brambonius’

juli 19, 2009

Mijn preek van vandaag: Jezus is Heer!!

Voor de mensen die er niet waren, en al diegenen die erin geinteresseerd zouden zijn: Mijn preek van vandaag, in de powerpointversie.

Niet dat ik die gebruikt heb uiteindelijk, want door vakantieperikelen was er geen beamer…

hier is de file:  Jezus is Heer!!

shalom

Bram

Advertenties

maart 11, 2009

it’s free but costs everything

wow…

ik was op youtube naar deze preek van Greg Boyd aan het kijken… Zegt zinnige dingen, maar is redelijk heftig, zoals de titel al zegt:

zie ook delen 2, 3 , 4 en 5

shalom

Bram

juli 27, 2008

Jezus is Heer!!!

Lang geleden dat ik hier geweest ben, maar we gaan terug naar het Christendom:

“Jezus is Heer” is zo’n zinnetje dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt door christenen, maar hoe dikwijls denken we na over wat dat woord eigenlijk betekent? Ikzelf heb er eigenlijk tot voor kort amper bij stilgestaan, over het Koningschap van Jezus, en de implicaties daarvan op onze relatie tot ‘de wereld’ en zijn machten. Want als Jezus Heer is, en wij erkennen Hem als dusdanig, dan betekent dat ook dat Hij voor ons belangrijker is dan alle andere ‘machten en overheden’ die deze wereld  beheersen.

Als we kijken naar een aantal belangrijke woorden uit het Christendom dan is het goed om te beseffen dat deze al in gebruik waren en heel wat betekenis hadden in het romeinse rijk van die tijd. Er was al een andere Heer, de keizer, en het proclameren van Jezus als Heer was zeer zeker een daad van verraad aan de keizer en werd ook als dusdanig bestraft. Trouwens, het woord ‘evangelie’ was ook al in gebruik voor het goede nieuws van de ‘pax romana’, een periode van stabiliteit die door keizer Augustus was ingezet over het hele omvangrijke rijk. Het evangelie van Christus, de Heer en Koning, was dus een regelrechte aanval op dat wat heilig was voor de romeinse staat: Jezus werd Heer ipv de Keizer, en het goede nieuws van het romeinse rijk werd vervangen door het evangelie van het Koninkrijk van de vredevorst Jezus. Jezus proclameerde ook het koninkrijk van God, wat in het grieks alweer hetzelfde woord is als gebruikt vooor het rijk van Rome.  Allemaal politieke taal dus. Jezus werd dan ook aan een kruis gehangen met het opschrift ‘koning der joden’, en de eerste christenen werden vervolgd en doodgemarteld wegens verraad omdat ze de keizer en de orde van het romeinse rijk niet respecteerden.

(het idee van scheiding van kerk en staat waarbij God en de staat allebei hun zeg hebben over andere aspecten van ons leven is pas van de tijd van de reormatie, en was zeker niet iets wat de christenen van voor keizer constantijn serieus genomen zouden hebben. Ze stierven juist als martelaren omdat ze alleen God erkenden!)

Het zinnetje van “Jezus is Heer” is dus niet zomaar een theologisch statement dat losstaat van de wereld waarin we leven. Het is een erkennen dat er voor Christenen maar één Heer is, maar één koning, en dat we niet zullen buigen voor de machten en overheden van de wereld. Geen koningen, parlementen, presidenten of burocratie staat boven onze Heer, en we moeten niet leven naar de wetten van de wereld, maar naar de wetten van onze Heer!! Ikzelf kan de volheid hiervan nog helemaal niet beseffen, maar ik wil ernaar leven.

Ik wil bidden
‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede’

ik wil proclameren: Jezus is Heer!!!

shalom

Bram

Blog op WordPress.com.