‘blog van Brambonius’

december 11, 2011

atheisme, kolonialisme, en meer Socrates please

Filed under: atheisme, filosofie, irrelevantie — Tags: , , , , — brambonius @ 7:52 pm

Atheïsme kan heel dogmatisch zijn, maar hoeft geen dogma te zijn, als het afwezigheid van geloof in God is. Een atheïsme dat bestaat uit een heel sterk geloof dat er geen God is is iets helemaal anders, en wel een geloof. Niet zoals religieus geloof normaal is, behalve als het modernistisch uitgehold is, maar wel een geloof in een intellectuele propositie. Probleem is dat alleen atheïsten van het tweede soort meestal de nood zien om hun visie te verdedigen. En dan krijg je soms een dogmatisch fundamentalisme, dat soms hopeloos chauvinistisch is (alle mensen die geloven zijn dommer dan atheïsten) en dat op die manier als je echt de consequentie zou nemen redelijk intellectueel koloniaal is (wij westerlingen zijn veel slimmer met onze wetenschap en moeten die arme mensen leren) en de potentie in zich heeft van iets heel gevaarlijks…Dat kolonialisme is natuurlijk pure nonsens, we kunnen zelfs van de meest primitieve volkeren een hoop leren dat wijzelf vergeten zijn of misschien nooit geweten hebben. En we zullen de wereld nooit volledig begrijpen. Zelfs al kunnen we een beschrijving maken in een abstract systeem (wetenschap) die goed genoeg is om zelfs de wereld te manipuleren op alle technische manieren, dan hebben we nog niet door hoe de wereld echt is… We hebben alleen in onze begrippen een werkbaar model gemaakt, maar zoals mijn leraar fysica indertijd zei bij het atoommodel van Bohr, elk model is een benadering.

Op zich is elk aannemen van informatie een vorm van geloven. Datgene wat we hadden moeten leren van de verlichting was het socratische alles in vraag stellen, maar in de plaats daarvan hebben we een nieuw systeem opgebouwd, een nieuwe traditie en een onfeilbare ‘magister dixit’ in ‘de wetenschap’ gevonden…

Advertenties

augustus 1, 2011

De buitenaardse oorsprong van de windhonden.

Filed under: irrelevantie, Uncategorized, verhalen — Tags: , , , , — brambonius @ 4:45 pm

(Nota: dit is fictie!!!)


De buitenaardse oorsprong van de windhonden.

door Bram Cools

Ik veronderstel dat iedereen die een beetje nadenken kan ondertussen wel doorheeft dat we niet de enige bewoonde planeet zijn in het universum, en ook dat de mens niet de enige intelligente soort is die er ooit geweest is, zelfs niet op deze planeet. Alle Von Danikeniaanse gekheid op een stokje, er zijn wel ooit diverse bezoeken geweest op de aarde van heel uiteenlopende intelligente wezens van buitenaf, en er zullen er in de toekomst ook wel af en toe zijn. Ze maken natuurlijk geen graancircels, en ze komen ook niet vechten met flashy lasergeweren om de aardmensen te onderwerpen, maar toch zijn er onmiskenbaar bepaalde buitenaardse invloeden geweest. En evengoed zijn er aardse invloeden ver buiten ons zonnenstelsel waar wij geen weet van hebben…

De windhond, gewoon een hondenras?

Een onvermoede buitenaardse invloed is te vinden op bioologisch vlak. Veel directe introducties van buitenaardse wezens die hebben weten te overleven in aardse ecosystemen zijn er evenwel niet bekend, want het gebeurt trouwens maar relatief zelden dat soorten van de ene planeet zich kunnen aanpassen aan een andere planeet op de manier dat ze zich inpassen in een ecosysteem, en een relatief weinig bezochte planeet als de aarde maakt daar dus niet zoveel kans op. Wat niet wegneemt dat aardse mensachtigen die zeer sterk met ons verwant zijn ook op enkele andere planeten gevestigd hebben, samen met enkele dieren, planten of micro-organismen die ze hebben meegenomen, of die accidenteel zijn meegelift. Het aantal soorten buitenaardse exoten levend op aarde is op één hand te tellen, en geen enkele is tot nu toe echt wetenschappelijk beschreven, of toch niet als dusdanig herkend. De meest recente is La Chupacabra, een ontsnapt huisdier van Cuperaanse oorsprong dat zich goed verborgen weet te houden, maar bepaald niet ongevaarlijk is. Minder bekende vormen zijn nog moeilijker te vinden: in de diepzee zijn ook enkele nog door mensen onbenoemde wezens die van de planeet Xoza komen geacclimatiseerd, ook nadat de Xozaanse nederzettingen verlaten zijn ergens in het tertiare tijdvak in de voor de mens onherbergzame diepzee, die zeer sterk lijkt op Xoza-bodem, waar bijna alle land kilometers onder de oceaan ligt. Een aantal extremofiele micro-organismen heeft ook een buitenaardse oorsprong, maar leeft op plaatsen waar mensen ze niet snel vinden,  als in kokende lava, kilometers diep in ijs, in zware radioactiviteit of in de ionosfeer…

Maar er is een veel duidelijker voorbeeld van buitenaardse invloed, dat bijna iedereen kent, al zien we het niet omdat we er zo gewoon aan zijn. Het gaat niet over wilde dieren hier, maar over huisdieren die we zelf kweken. Bepaalde honderassen die we meestal aanduiden als windhonden hebben een oorsprong die lichtjaren van hier ligt. Genetisch gezien zijn ze natuurlijk nog steeds een van de vele variaties  op Canis lupus familiaris, de huishond, en geen aliens die op een andere planeet ontstaan zijn, maar toch is zijn verhaal veel ingewikkelder dan dat van de meeste hondenrassen. (Afgezien van de mopshond, die echt buitenaardse invloeden in zijn DNA heeft, maar dat is een ander verhaal…)

Oökaanse wilde hond, oude plaat uit het wetenschappelijke archief van de planetenunie

Het bizarre verhaal begint ongeveer 10.000 jaar geleden, toen aan het einde van de laatste glaciale periode (in de volkmond de ijstijd geheten), een intergalactisch handelsschip van de planeet Na door het oplopen van averij in een meterorietenzwerm in de Oortwolk aan de buitenkant van ons zonnenstelsel een onverwachte noodlanding moest maken op de aarde. Naäniërs leven op een planeet met een gelijkaardige atmosfeer als de aarde, en zijn tot het verteren van de aardse voeding in staat, en een deel van de bemanning kon dus overleven op de aarde toen de aandrijving van het schip en zijn communicatiemethoden volledig vernield bleken… Na het stichten van een nederzetting en het leggen van vriendelijke betrekkingen met de plaatselijke menselijke bevolking werden te Naäniërs na enkele tientallen jaren toch gered door een passerend schip van een met de Naäniers bevriende handelsnatie, en verdween de Naäanse kolonisatie van de aarde terug zonder echt veel sporen achter te laten. Maar ze namen wel een aantal dingen mee naar hun thuisplaneet en de vele planeten waar ze handelscontacten mee hadden, waaronder een aantal aardse soorten. Eén van deze soorten was een groep mensen, die zich daarna niet alleen op hun thuisplaneet Na, maar op verscheidene andere planeten gevestigd heeft, met behulp van Naäanse en later eigen technologie die daarvan was afgeleid. Daarnaast werden een aantal aardse soorten als honden en geiten meegenomen, en per toeval ook muizen en ratten, muggen, huisvliegen en kakkerlakken. Ook deze raakten verspreid over verschillende planeten, en pasten zich dan ook aan aan heel verschillende omstandigheden. Op bepaalde planetoïden is zo een zeer aangepaste kakkerlak gevonden die zonder atmosfeer kan leven en zelfs tegen de kosmische straling van de ruimte kan. De mutagene eigenschap van kosmische straling zal ook wel iets te maken hebben gehad met deze vreemde evolutie.

Terug naar de  Naäanse mensen, die zich verspreidden over het hele Naäanse handelsimperium, wat de areaal van Homo sapiens over het universum aanzienlijk vergrootte,  en later ook daarbuiten. Een kleine menselijke nederzetting werd zo tweehonderd jaar later gevestigd op de planeetmaan Oöka, een satteliet van een grote gasreus die rond een witte dwerg draait en die heel rijk is aan gegeerde Zirkonium-ertsen, en die ook veel leven kende dat sterk lijkt op het aardse, maar een veel lagere zwaartekracht heeft. Vanwege problemen met de zwaartekracht die niet opwogen tegen de voordelen van de Zirconiumhandel is de kolonisatie van Oöka niet doorgegaan en zijn de mensen er redelijk snel vertrokken, maar er zijn toen wel een aantal honden ontsnapt, die zich niet alleen wisten voort te planten en in te werken in het ecosysteem, maar die zich zelfs heel snel verspreid hebben over het hele laagland van de planeetmaan. Maar door de geheel andere omstandigheden op Oöka was het ras zoals het zich verspreidde een dier dat zich aangepas had aan het vangen van zeer snelle prooien in een omgeving met heel lage zwaartekracht… Dat betekent dat de hond er evolueerde tot een dier met veel langere ledematen, en een veel lossere bouw.

Grote inheemse planteneter uit Oöka, oude plaat uit het wetenschappelijk archief van de planetenunie

Bijna tweeduizend jaar later had de Oökaanse hond zich volledig ontwikkeld, en zijn plaats gevonden in de verschillende laagland-ecosystemen op Oöka (de lucht was te ijl in hogere gebieden). Omstreeks die periode kwam er een schip van wetenschappers van de unie van planeten langs op deze planeetmaan, die de rijkdom van leven van het universum in kaart brachten. Ze kwamen er bij hun onderzoek de plaatselijke hond als een heel algemeen roofdier tegen, dat qua bouwplan sterk afweek van  de normaal zespotige landdieren, en dat bij nader onderzoek een heel andere vorm van genetische informatieopslag had dan de andere wezens op de planeet, en dat perfect overeenkwam met het welbekende DNA van aardse wezens. Bij later onderzoek en vergelijking in het hoofdlabo op Xe bleek het zelfs een variant te zijn van de aardse Canis lupus familiaris. Een andere niet-inheemse soort die werd gevonden op de planeetmaan bleek trouwens een eveneens ter plaatse geëvolueerde variant te zijn op de Naänse Zoka, een klein eenogig gevleugeld wezentje met 8 ledematen (4 poten en 4 vleugels) dat zich aan wel meer planeten heeft weten aan te passen. (Een fossiele vondst uit de periode van vlak na de ijstijd hier op aarde is omstreden, maar niet onmogelijk!) De Oökaanse Zoka is uniek vanwege zijn veel langere vleugels en poten, maar ook om zijn heel bleke kleur.

Oökaanse Zoka, oude plaat uit het wetenschappelijk archief van de planetenunie

De eveens bleke en langpotige Oökaanse hond, zoals die werd meegenomen door de unie-wetenschappers, verschilde sterk van zijn aardse voorlopers, en ook van alle toenmalige hondenrassen die ervan afgeleid zijn en die verspreid geraakt zijn over het universum. Door de lage zwaartekracht was een ras ontstaan met enorm lange poten, dat veel langerekter was dan eender welk aardwezen, en dat door het felle licht ook heel licht van kleur was.Een aantal exemplaren van deze Oökaanse hond werd verkocht door deze wetenschappers op verschillende planeten, en ze wisten zich wonderwel aan te passen aan de omstandigheden van verscheidene planeten, en bleken goede jachthoden in allerlei planetaire werelden. Verwilderen deed hij ook op verschillende planeten, waarbij hij voor een enorme uitstervingsgolf zorgde op Syo, waar één derde van de soorten uitstierf door een combinatie van overbejaging van Oökaanse honden, en ecosysteemverdrukking door metershoge zwammen vanop de planeet Xe.


Hoe is de deze Oökaanse hond dan dan terug op aarde gekomen als de windhonden die wij kennen? Toen de mens met de Naäanen meeging om de ruimte te verkennen, bleven de nakomelingen van deze naar de ruimte geëmigreerde mensen af en toe terugkomen naar hun thuisplaneet voor een lange periode. Tot in de tijd van het oude Egypte was er een regelmatige handelsverbinding met bepaalde beschavingscentra tussen de Naänse mensen en de bevolking van de aarde, en volgens sommigen was de laatste Naäns-menselijke handelspost nog actief in Midden-Amerika ten tijde van de Maya’s…

Eén zo’n handelspost uit oude tijden was gevestigd in het oude Sumerië, en één van de dingen die de Naäns-menselijke handelaren importeerden was een koppel van rechtstreeks ingevoerde Oökaanse honden, als geschenk aan de Sumerische koning. Na als heilig dier vereerd te zijn, werden deze honden die van de sterren kwamen vooral in tempels gekweekt. Eén zo’n koppel kwam terecht in de stad Saluki in het hedendaagse Lybië, en de honden die daarvan afstamden verspreidden zich over de wereld onder de naam ‘saluki’. Ze waren bekend als uitzonderlijke jachthonden in het oude China, en werden door verschillende Egyptische farao’s als persoonlijk huisdier en jachthond gebruikt. De connectie met Sirius als de hondsster berust trouwens op een vertaalfout uit het Sumerisch naar het Egyptisch.

De honden van Farao Intef II (2323 BC - 2134 VC)

Pas ten tijde van de kruistochten kwamen van de Oökaanse hond afstammende rassen aan in Europa, en de eigenlijke populariteit van windhondrassen in angelsaksische gebieden stamt eigenlijk maar van de negentiende eeuw. Vanuit Engeland werden ze vanaf dan ook meegenomen naar Amerika en andere gebieden die gekoloniseerd waren geweest door Engelssprekende europeanen.

Het Naänse rijk heeft ondertussen allang zijn handelsposten teruggetrokken uit dit deel van de melkweg, en ook de Naänse mensen zijn daarbij teruggetrokken en verspreid over verdere planeten, zonder nog naar hun thuisplaneet te komen. Uiteindelijk zijn zelfs de herinneringen weggewist aan de tijd van interplanetaire handel, is de kennis vergeten die we van hen hadden geleerd, en alleen de honden zijn er nog als relict van een wereld waarvan niemand nog weet dat hij bestaan heeft. Uit de oorspronkelijke zuivere Oökaanse hond zijn door terugkruising verschillende rassen ontstaan, als de greyhound en de Afgaanse windhond. Ondanks het verdunnen van het ras met aards DNA in veel van deze rassen is er nog steeds een bouwplan te zien dat teruggaat op een aanpassing aan een wereld met een veel lagere zwaartekracht, waar prooien heel snel lopen op zes poten…

Wijzelf denken dat ze deel zijn van onze aarde, maar op de planeetmaan Oöka blijven de oorspronkelijke wilde windhonden nog steeds jagen op de alomtegenwoordge zespotige planteneters in de lage kustbossen, op de steppen en in het grote woud, en zijn er ondertussen verschillende ondersoorten ontstaan, waarvan de meeste ondertussen nog meer aan Oöka zijn aangepast, en nog sneller en smaller van bouw zijn. En al is de populariteit van de honden als huisdier op veel planeten verminderd, bepaalde verzamelaars van vreemde diersoorten tellen veel geld neer voor een wildvang Oökaanse hond.

juni 15, 2011

‘Ununbibium’, of MSN ‘nieuws’ verkoopt pure Bullshit!!!

Ik weet dat ik van zogezegde sensationele ‘nieuws-sites’ a la MSN Nieuws niet veel kan verwachten. Ik weet dat de gemiddelde vlaming geen kennis heeft over noch interesse in de hoogste regionen van de tabel van Mendelejev; en ik weet dat mensen gaan vinden dat ik overdrijf, maar toch…

Als je iets wil verkondigen, zie dan dat je er tenminste iets van afweet. Of is de bedoeling van dit soort internetpers echt om het gepeupel dom te houden met wazige desinformatie? In dat geval, goed bezig, veel van dit soort nieuws is natuurlijk volledig irrelevanr en geen kat heeft er iets aan. Maar zelfs dan is het toch nog steeds schaamtelijk om op deze manier een poging tot het recordaantal factuele fouten per alinea tegen te komen.

MSN nieuw had dus een reeks van 10 items over ‘alles wat je op school leerde was fout’. En er zitten meer dingen bij die mij wat dubieus lijken, maar bij de derde was ik echt verbaasd:

Wat ze op school beweerde: Uranium is het zwaarste natuurlijke element.

Fout! Een internationaal team van een universiteit in Israël heeft een element ontdekt met een atoomgewicht van 292. Uranium heeft maar een gewicht van 228. Dat is duidelijk minder dan het eerste element, dat de voorlopige naam ‘ununbibium’ meekreeg.

Hoeveel fouten kunnen er in één alinea zitten? Het genaamde element ‘Ununbibium’ heeft ondertussen al sinds vorig een vaste naam ‘Copernicium’, werd volgens wikipedia al in 1996 ontdekt door een Duitser, is absoluut géén natuurlijk element maar heeft een halfwaardetijd van minder dan een seconde (of mogelijk een bepaalde isotoop enkele minuten) en bestaat dus absoluut niet vrij in de natuur, en heeft geen atoomgewicht van 292 maar verschillende isotopen van rond 277. Bovendien zijn er een aantal hogere (niet-benoemde) elementen die voor heel korte tijd in laboratoria waargenomen zijn.

Misschien is in het artikel eigenlijk Ununhexium (element 116, mogelijke voorgestelde naam Moscovium) bedoeld, dat inderdaad een isotoop met een atoommassa van 292 heeft, maar nog obscuurder en zeldzamer is dan Copernicium. Maar dan nog staat het vol fouten.

Natuurlijk is dit het interessegebied van nerds, maar het feit blijft dat totaal onjuiste informatie doorgeven als ‘nieuws’ altijd zorgwekkend zou moeten zijn. Wie roept alle riooljournalistiek eens op het matje. Of denken we echt dat het ‘echte’ nieuws zo factueel, objectief en volledig is???

Of niet?

Bram

juli 28, 2010

vineyard dwaalleer?

Om één of andere reden zijn er regelmatig mensen die op mijn blog terecht komen via zoekmachines met behulp van de zoekterm ‘vineyard dwaalleer’.  Dat is blijkbaar al 82 keer gebeurd, dus er moeten een hoop mensen op zoek zijn naar de dwaalleer van de vineyard-kerken. Geen idee wat daar zo interessant aan is eigenlijk, en ik weet zelfs niet waar ze het over hebben.

Ik denk dat die mensen hier niet gaan vinden wat ze zoeken, vermits ik zelf nog steeds actief ben binnen vineyard Antwerpen, een kerk waar ik me goed thuis voel. (al is niet alles wat ik op dit blog verkondig standaard doctrine waar iedereen het in vineyard mee eens zou zijn)

Dus nee, ik geloof niet dat de vineyard gebaseerd is op dwaalleer. Er zijn misschien wat dingen gebeurd die niet helemaal gebalanceerd waren in de geschiedenis van de vineyard-beweging (zoals ten tijde van de Toronto blessing) maar er zit mijns insziens niet meer dwaalleer in de vineyard dan in een gemiddelde andere moderne evangelische kerk. En als we een beetje realistisch zijn weten we ook wel dat statistisch gezien de kans dat wij het op alles juist hebben heel klein is. De theoloog N.T. Wright heeft ooit gezegd dat waarschijnlijk 1/3 van zijn ideëen verkeerd zijn, en dat is nog een positieve schatting voor ieder van ons… Als we alleen zouden weten welke 2/3 juist zijn.

Wie zoekt naar dwaalleren zou beter oppassen voor de dubbele predestinatieleer, pre-trib dispensatie eindtijdleer of het prosperity gospel… Of het bizarre idee dat geloven in de juiste leer over redding  ons redt, inplaats van geloven in en vertrouwen op Christus zelf, het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.

shalom

Bram

januari 25, 2010

Ik ben rijk!!!

Filed under: irrelevantie, Uncategorized — Tags: , , , , — brambonius @ 2:50 pm
vandaag aangekregen… Ben ik rijk nu?
Van: Xx xxxx (xx_xxx@xxxx.Com)
verzonden:
Aan:
Dear friend,

I am MR  XXXXX XXXX from BURKINA FASO WEST AFRICA,  working with  BANK XX XXXX(X.X.X). I want to contact you for this  business transaction  which i believe that it will benefit  both of us  at the end. In my department  the bank management  discovered an abandoned sum of $15m US dollars ( fifteen million US Dollars) In an account that belongs to one of our foreign customer who died along with his entire family in the year 2006 on a motor accident.
Since the  got information about his death, the management  have been expecting his next of kin to come over and claim his money because they  can not  release it unless somebody applies for it as next of kin or relation to the deceased as indicated in our banking guide lines but unfortunately the learnt that he died along with his family on their  traveling to near by country.
It’s therefore upon this discovery that I now as an insider  decided to make this business proposal to you and let’s join together as partners and claim the money from my bank to your own account as YOU will be standing as  the next of kin or relation to the deceased for safety and subsequent disbursement since nobody is coming for it and I don’t want this money to go into the Bank treasury as unclaimed Bill with the plans of the bank managements.
The Banking law and guideline here stipulates that if such money remained unclaimed after five years, the money will be transferred into the Bank treasuries account  as unclaimed fund. The request of foreigner as next of kin in this business is occasioned by the fact  that the customer was a foreigner and a Burkinabe can not stand as next of kin to a foreigner as the rules and  regulation of my bank.I decided to make it that 30 % of this money will be for you as my foreign partner,inrespect to the provision of a foreign account and  assisting me as a partner while the rest of the money will be  for  any investment  in your country as you will negociate as my  foreign  partner in your country on my arrival, i will also to inform you that  we are going to do some  little expenses  on this transaction during the  processing of this  fund to you  by my bank as the next of kin which you are going to stand on this claim.

And when the fund is transfer to your account  first of  all we have to deduct the expenses we made from our pocket during the processing  by my bank before shearing the fund according to the percentages I  indicated here in my proposal .

Then after I will visit your country for disbursement according to the percentages indicated. Therefore to enable the immediate transfer of this fund to you as the next of kin, you must apply first to the bank as relations or next of kin to  the deceased indicating your bank name, your bank account number, your private telephone and fax number for easy and effective communication and location where  the money will be remitted when the processing will be over and approval  of the fund to you as the next of kin  . Upon receipt of your reply, I will send  you by fax or email the text of the application.

I will not fail to bring to your notice that this transaction is hitch free and  you should not fear as I  have all the information related to the deceased customer also the fund deposited here in my  bank . You should contact me immediately as soon as you receive this letter. Trusting to hear from  you .

THANKS
MR XXXX XXX
X.X.X (BANK XX XXXX)

januari 17, 2010

Oh nee… we created a monster… de atheistenbus…

christenen doen soms de meest bizarre acties om aandacht te krijgen en het geloof te verbreiden.  Sommige daarvan zijn grafisch en bepaalde van die dingen zijn redelijk bizar, beangstigend of totaal cultureel irrelevant… en meestal lopen we daarbij nog eens achter op de cultuur ook… Of erger…


Maar vrees niet. De atheisten willen ons inhalen. Hun o zo zinnige buscampagne heeft mensen hier in vlaanderen geïnspireerd om hetzelfde te toen…

Mijn vrees:


Ik wens ze veel succes…

***geeuw***

Bram

december 8, 2009

Het Q&A Bram Cools interview

stond origineel hier op vi.be

Q: Hoelang maak je al muziek?

A: Ik ben zo rond mijn 15e , midden jaren ’90, begonnen met gitaar spelen denk ik, en ik heb altijd mijn eigen dingen verzonnen en opgenomen. Eerst op cassetjes, waar ik begin jaren 2000 in mijn begin twintiger jaren compilaties van begon te maken. Dat was soms heel bizarre en rommelige muziek. Er zit wel wat bij dat ik nu niet kan luisteren eigenlijk. Al vind ik vooral een aantal instrumentaaltjes die ik zelf laag voor laag heb ingespeeld in die jaren  nog steeds verbazend. ‘draackendooder dansch’ en [MDinterlude] op I am the Belgium Christian lo-fi scene zijn daar voorbeelden van, en ‘my old name’ stamt ook uit die tijd.

Q: Je hebt nu een CD gemaakt. Die titel alleen vraagt al om meer uitleg, zeg eens wat het is?

A: Eigenlijk is het meer een soort best-of van wat ik allemaal heb opgenomen doorheen de jaren, en zowiezo is het maar een thuis-gebrande CD-R. Dus al te veel spectaculairs moet je er niet van verwachten van dat ‘een CD maken’. Om de titel te verklaren: ik ben belg, lo-fi is de klank en het genre van de meeste van mijn muziek, dat is iets waar ik niet aan kan ontsnappen en wat ik ook niet ga proberen. Christen ben ik ook, en dat is soms te horen is sommige nummers, dus noem ik het soms voor de grap ‘christian lo-fi’. Niet dat het mijn bedoeling zou kunnen zijn om ‘christelijke muziek’ te maken die alleen voor een gelovig publiek is. Mijn muziek is voor de zeldzame mensen die het graag horen en er iets aan hebben, en ik heb liever een publiek zonder oogkleppen…

Q: Soms heb je nogal bombastische arrangementen die bijna volledig zelf ingespeeld zijn.  Is het moeilijk om je muziek live te spelen?

A: Dat hangt van het nummer af… Ik heb nummers die ik al jaren live speel die ik nog nooit opgenomen heb gekregen op een bevredigende manier, en aan de andere kant heb ik nummers die gewoon niet live te spelen zijn omdat ze zonder arrangement niet klinken en ik teveel instrumenten opgenomen heb en altijd te weinig muzikanten heb. Momenteel is het live nogal stripped-down in duo of trio-bezetting. Vroeger had ik een leuke band ‘the Contemporary Christian Muzak collective’, maar mijn muzikanten hebben een gezin, of andere muzikale interesses, of zijn verhuids naar scandiavia… (zucht) Ik hoop toch dat we ooit nog eens samen kunnen spelen…

Q: Wat zijn je grote invloeden qua muziek denk je zelf?

A:  Dat is heel divers. Uit mijn tienerjaren vooral Bob Dylan, U2 en the cranberries. Later ben ik ook meer naar heel verschillende genres gaan luisteren. Ik ben een grote fan van bijvoorbeeld think of one in hun naft-periode, the innocence mission, de oude dEUS en moondog Jr, Larry Norman, 16 horsepower, en de psalters. Dat is een nomadische bende Christen-anarchisten die nogal heavy experimentele wereldmuziek maakt. (zie www.psalters.org nvdr) Hun optreden in de scheldapen moet zo ongeveer het meest inderukwekkende dat ik ooit gezien heb qua live-muziek.

Q: Wat wil je bereiken met je muziek?

A: Geen idee. Ik speel muziek voor mezelf, en voor wie er maar naar wil luisteren… Ik weet dat mijn muziek niet commercial kan aanslaan, en dat het soms nogal bizar is, en ik weet ook dat mijn stem soms een vreemde esthetische ervaring oplevert… Maar er zijn blijkbaar altijd mensen die het wel graag horen dus ik blijf doorgaan.

Q: Waar ben je nu me bezig? Staan er nog andere nieuwe muziek en/of optredens aan te komen?

A: Ik werk aan nieuwe nummers die ik aan het opnemen ben. Ik werk al lang aan een EP die ondertussen full-CD gaat worden, maar ik heb geen idee wanneer die af gaat zijn. Het gaat weer lo-fi zijn, maar met misschien wel wat nieuwe geluiden die ik nog niet ge-exploreerd zijn. En wat live spelen betreft, ik weet dat ik dat zou moeten doen, maar ik ben een vreselijk lousy organisator, dus veel optredens heb ik niet gepland. En repeteren zonder optreden dat gepland is daar heb ik meestal geen discipline voor… Maar aan die dingen wordt gewerkt…

Q: Laatste vraag. Je mag met eender wie meewerken om een plaat op te nemen, wie kies je?

A: Ik zou een aantal van mijn vrienden vragen met wie ik al heb meegespeeld. En misschien de leden van de psalters voor een aantal nummers. En misschien sufjan stevens op banjo… Hangt af van de muziek die ik wil opnemen. En als producer zou ik Daniel Smith kiezen (zanger van Danielson nvdr), die ook ‘seven swans’ van sufjan stevens, ‘ten stones’ van wovenhand en de laatste van mewithout you heeft geproduced. Allemaal platen die tot mijn favorieten behoren… Maar ja… dat zal wel fantasie blijven he…

Q: bedankt voor het interview. Nog veel succes met je muziek en andere bezigheden.

juni 27, 2009

en dan denk je dat je alles gezien hebt

Filed under: irrelevantie — Tags: , , , , — brambonius @ 4:38 pm

En dan komt dit:

Wat gebeurt er met je huisdier als de opname komt en de arme diertjes achterblijven…

http://www.postrapturepets.com/

deze planeet is gek

shalom

Bram

april 6, 2009

de ondraaglijke vermoeiendheid van post-idealisme…

Filed under: atheisme, filosofie, irrelevantie, postmoderniteit, samenleving, theologie — brambonius @ 6:11 pm

Soms als ik spreek met mensen van de vorige generatie, die jong waren zo ergens rond de jaren ’70, dan hoor ik verhalen over hoe ze als jongeren de wereld wilden veranderen en zo. Over vanalle wilde plannen om alles te verbeteren, om het verkeerde systeem omver te gooien en ga zo maar door. Zoals we allemaal kunnen zien is dat blijkbaar niet gelukt. De hippies zijn op één of ander moment ofwel in de goot gevallen, ofwel inde wildernis verdwenen, ofwel zoals de meeste ter zijner tijd in yuppies veranderd en in het systeem opgenomen, en er is weinig veranderd, toch niet in de goeie richting. en wat er mis was is voor het merendeel niet opgelost, maar integedeel een stuk erger geworden.

Maar als ik kijk naar mijn generatie (‘twenty-something’)en zeker de nog iets jongeren dan is er een tegengestelde houding dan die van de vorige generatie. Een basishouding van alles wat maar de wereld wil veranderen en beter maken gewoon uitlachen. Er wordt op neergekeken. Waarschijnlijk is het ontstaan uit een soort moeheid met al die dromers die weinig deden en waardoor er weinig veranderd is… Misschien heeft het ook te maken met ons vlaamse nihilisme, dat in de alternatieve commerciele subcultuur door allerlei stubru- en humo-toestanden nog steeds sterk gevoed wordt. En we zitten liever voor onze TV, en we worden liever geamuseerd door de massamedia, verdoofd door brood en spelen.

Ik zou het zelf een soort van ‘post-idealisme’ noemen, al is het misschien zelfs meer anti-idealisme. In dat laatste geval is er hoop op een dialectische synthese, al weet ik niet hoe die eruit zou zien… Maar het kan niet zo blijven, dus ik blijf hoop hebben… Ik weet niet wat er mis gebeurd is inde jaren 70, maar het proberen om de wereld te veranderen was zeker niet fout. Misschien hebben we vooral niet genoeg volgehouden…

Ik kan mij nog herinneren dat ik kind was. Ik was begaan met het milieu, en mijn vriendjes ook. We geloofden dat het belangrijk was om er iets aan te doen. Ik had het domme idee dat iedereen dat belangrijk vond. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ik weet dat ik enorm verbaasd was hoe negatief en neerbuigend de mensen van humo waren over Sting zijn pogingen om mee te helpen het regenwoud te redden. En ik kan er nog steeds niet bij dat je op zoiets neerkijkt en het uitlacht.

Zelf vind ik het persoonlijk een redelijk laffe houding. De humo-achtige anti-idealist die in niets meer wil geloven dat de wereld positief kan veranderen. Wat vooral ronduit dom is is de houding die denkt boven alles en iedereen te staan die nog in iets goed, positief en veranderend wil geloven en ervoor gaan, en die dan meent dat ‘de waarheid’ erin bestaat dat alles hard, negatief, pessimistisch en weetikwat moet zijn. En dat je dan beter in je zetel kan zitten en TV kijken, of radiohead luisteren… Want de mode is nu eenmaal dat je niet te radicaal mag zijn, behalve dan in middelmatigheid en cynisme. En ondertussen kunnen we vanuit onze zetel toekijken en zien dat het niet lukt om iets te verbeteren… Of gewoon ons verdoven…

Maar nee,
je mag nergens in geloven
dat is naief
je mag nergens echt voor gaan
dat is naief
wees niet zo storend!

Maar we zijn geen neutrale waarnemers. Wij zelf allemaal samen zijn deel van deze wereld, en door er mee in te draaien zijn we zelf een klein radertje in een vierkant draaiend systeem dat richting afgrond gaat. Hoe dom is het om iedereen die daar iets aan wil doen uit te lachen terwijl we zelf mee blijven draaien??? Eén van de verkeerde ideëen van deze moderne tijd is dat er zoiets kan zijn als een neutrale waarnemer, die buiten en boven de wereld staat waarijn hij zich bevindt. Eén die dus niet mee verantwoordelijk is. Dat is Bullshit!

Sorry.
Ik ben het beu.
Ik wil het niet meer.

Ik wil verandering.
Om te beginnen in mijn eigen leven.

ik wil niet alleen dromen, maar doen.
Wist ik maar waar te beginnen.

Love rescue me
Love rescue us

Hier ben ik, zend mij!

shalom

Bram

februari 9, 2009

25 Random redenen die mij mogelijk tot een ketter maken…

1. Ik geloof op geen enkele manier meer in ‘left behind’-toestanden en andere goed verkopende eindtijdkitch…

2. Ik geloof in God de Schepper van hemel en aarde, en geloof zeer zeker niet in evolutie door toeval, maar ik heb evengoed soms heel veel moeite met veel creationistische retoriek en de manier waarop veel creationisten omgaan met zowel wetenschap, de bijbel als logica. Ik geloof ook niet in de tegenstelling ’sechepping-evolutie’ maar wel dat dat zwart-wit denken en alle gevechten die het veroorzaakt een enorme afleiding is van het evangelie. 

3. Ik geloof niet in een gebod dat Christenen tienden moeten betalen (dat is een oud-testamentisch systeem) maar ik denk dat we wel veel kunnen leren van de eerste kerk die ‘alles gezamenlijk deelde’ en Jezus die zegt tegen de rijke jongeling om alles te verkopen en aan de armen te geven.

4. Mensen die dingen preken waar ze zelf niet achterstaan zouden egstraft moeten worden met voor de rest van de eeuwigheid opnames van hun eigen preken in hun oren afgespeeld te krijgen…

5. Ik geloof dat de kerk, die in het nieuwe testament met beelden als lichaam en gezin wordt beschreven, de bedoeling heeft om een organisch levend systeem te zijn, en dat elke vorm van een te ver doorgedreven institutionalisatie dodelijk is!     

6. Ik geloof dat pro-life zijn belangrijk is, en veel verder gaat dan tegen abortus zijn. Ook mensen die al geboren zijn hebben recht op leven… En de rest van de Schepping ook trouwens. Ik geloof bovendien dat God als Schepper eren betekent dat we moeten zorgen voor de Schepping, en dat het een enorme belediging aan het adres van God is als  we blijven benadrukken dat we weten hoe God de wereld heeft gemaakt, maar tegelijk die wereld naar de verdommenis laten gaan en het zelfs onchristelijke vinden om ‘groen’ te zijn. Daar kan ik gewoon niet bij!

7. ik geloof niet dat Aleister Crowley de uitvinder is van popmuziek als manier om de wereld over te nemen en het christendom te vernietigen. Ik geloof evenmin dat robert Johnson een satanist was.

8. ik geloof dat elke systematische theologie maar een menselijk bouwsel is. De bijbel zelf is allesbehalve geordend en systematisch, en een narratieve benadering waarbij de bijbel als een verhaal van hoe mensen met god onderweg zijn zegt me dus veel meer…

9. Ik geloof dat het tegenhouden van vrouwen om kerkelijke posities te bezitten een heel slecht idee is, dat weinig goed kan doen aan het Koninkrijk van God noch aan de mensen… Het benadrukken van een paar obcure niet helemaal duidelijk bijbelpassages maar het negeren van de rest van het nieuwe testament waarin vrouwen wel als gelijkwaardig worden voorzien is een heel slechte manier van met de bijbel om te gaan.

10. ik luister niet naar opwekkingsliedren op Cd, en hou eigenlijk vooral van de oudere liederen van de bundel (middenste helft) En Hillsong kan me eigenlijk zelden interesseren vrees ik…

11. Ik heb mezelf een tijd ‘christelijk anarchist’ genoemd, en hoewel ik dat niet meer met die woorden zou doen, denk ik dat ‘Christarchist’ een goeie beschrijving is van mijn politieke visie…

12. Obama Barack is NIET de messias…

13. Ik heb een probleem met fundamentalisme, zij het christelijk, islamitisch of atheistisch. Ja, Dawkins IS een irritante fundamentalist die even slecht is in bijbeluitleg (of zelfs slechter) als de gemiddelde christenfundamentalist…

14. Ik geloof niet dat de gemiddelde evangelische christen een ‘beter mens’ is dan de gemiddelde ‘ongelovige’…

15. ik heb geen interesse in eender wat dat het woord doelgericht in de titel heeft…

16. Jezus zegt dat we alle volkeren tot discipelen moeten maken, en dat betekent dat we er zelf ook moeten zijn. Allemaal. Bovendien is er zoiets als het priesterschap van alle gelovigen. Ik geloof niet in het bestaan van een Christendom dat alleen bestaat uit het kennen van de juiste kennis en dan naar de hemel gaan… Christen zijn is Jezus volgen, bekering is niet alleen een verandering van denken maar een verandering van leven…

17. ik heb geen mening over homohuwelijken, en geen interesse in discussies over dat soort onderwerper. Ik weet wel dat in Amerika christenen het homohuwelijk als oorzaak zien van ‘de vernietiging van het gezin’ terwijl het echtscheidingspercentage hoger ligt daar onder evangelische christenen dan gemiddeld. Dat lijkt me pas een probleem.

18. Relaties zijn belangrijk. Als we geloven in het grote gebod, komen relaties met God en mens voor al de rest als prioriteit. Onze versnipperde maatschappij is rampzalig op dat vlak, en wij als christen zouden beter moeten weten… Niet dat we helemaal het communistische concept van de eerste kerk moeten overnemen, maar die zorg voor elkaar kan toch wel beter uitgewerkt worden…

19. ik geloof niet dat we bang moeten zijn voor satanistische of illuminati-samenzweringen die de mensheid en het christendom willen uitroeien. We hebben die daar zelfs niet voor nodig.

20. Ik geloof niet dat de staat huwelijken kan sluiten (of ontbinden)

21. ik geloof in wonderen, zowel in bijbelse tijden als vandaag. Maar er is veel zever en manipulatie gaande ook…

22. Ik heb geen idee wat we verwachten als we aan een ‘opwekking’ denken. Maar ik denk dat we zouden verschieten hoe hard we uit onze comfortabele schelp getrokken zouden worden moest zoiets echt gebeuren…

23. ik geloof dat ‘dubbele predestinatie’ waarbij de verdoemden van voor het begin van de tijd uitgekozen zijn om verdoemd te worden een rampzalige theologie is, die God tot een monster maakt.

24. Ik geloof niet dat de wetenschappelijke natuurwetten gebruikt kunnen worden om te bepalen wat ‘occult’ is en wat niet.

25. Ik sta nog nergens als christen…

 

En hierbij ‘tag’ ik iedereen die dit leest om hetzelfde te doen op hun blog…

shalom

Bram

Older Posts »

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.