‘blog van Brambonius’

december 9, 2010

boekbespreking: Andrew Marin – Love is an orientation

Titel: Love is an orientation, Elevating the conversation with the gay community
Auteur: Andrew Marin
Voorwoord door: Brian McLaren
Uitgeverij: IVP books
Jaar van uitgave: 2009
ISBN: 978-0-8308-3626-0
Taal: engels
quotering (op 5): *****

Holebi’s en conservatieve Christenen, het blijft dikwijls een moeilijke kloof om te overbruggen, waarbij er aan beide kanten serieuze problemen zijn met de andere kant. Beide groepen zitten vol met oordelen over de andere, en veel dialoog is er dikwijls dan ook niet, eerder wederzijdse afkeer en afwijzing, en mensen die diep gekwetst zijn tot in de kern van wat ze als hun identiteit beschouwen.

De Amerikaan Andrew Marin staat zelf aan de kant van de conservatieve Christenen. Hij is de stichter van de naar hem genoemde Marin foundation, die probeert bruggen te bouwen tussen de holebi-gemeenschap en evangelische Christenen, zonder één van de kanten tekort te doen. Zijn boek is een belangrijke stem in een zeer moeilijke discussie, die meestal zelfs uit de weg wordt gegaan ofwel doodgeschreeuwd met moordende wederzijdse veroordelingen.

Het verhaal van Andrew is interessant. Als homofobe student in een conservatieve Christelijke omgeving, die woorden als ‘gay’ en ‘faggot’ als scheldwoord gebruikte, krijgt hij de schok van zijn leven als zijn drie beste vrienden, 2 meisjes en een jongen, onafhankelijk van elkaar op ongeveer 3 maanden tijd ‘uit de kast komen’ en aangetrokken te blijken zijn tot hetzelfde geslacht. Andrew’s wereld stort in elkaar, en hij gaat op zoek naar antwoorden op zijn vragen (gaan zijn vrienden nu per definitie naar de hel?) en dat doet hij heel grondig: hij kiest ervoor om zich onder te dompelen in de homo-scene, om de wereld die hij niet kent te leren kennen. (Hij woont trouwens nog steeds als getrouwde hetero-man met zijn gezin bewust in een homo-buurt)

Langzaam leert hij een heel andere wereld kennen, met nieuwe vrienden, en leert hij de mensen kennen achter wat voor sommige conservatieve religieuze mensen alleen maar een theologische kwestie is, mensen die gediscrimineerd worden, mensen die vriendschap en liefde zoeken zoals iedereen, en soms mensen die zeer zwaar gekwetst zijn door zij die zich Christen noemen, maar die blijkbaar toch niet met zoveel liefde omgaan met wie anders is, zoals Christus zelf deed.

In het boek vinden we verder een interessante beschouwing op alle bijbelverzen (6 in totaal) die gebruikt worden om homoseksualiteit als zonde te categoriseren, alsmede als een aantal interessante beschouwingen vanuit het standpunt van de holebi-wereld die naar het Christendom kijkt. Zelfs al is de Amerikaanse situatie soms sterk verschillend dan nog denk ik dat we veel kunnen leren van de houding van Andrew’s ervaringen en houding.

Een boek als dit zal een aantal mensen teleurstellen. Sommigen zullen vinden dat Andrew te ver gaat aan de ene kant, anderen dat hij niet ver genoeg gaat. Maar of we met de theoretische theologie eens zijn of niet (hij laat zelf een aantal dingen in het midden), de praktijk van Andrews leven is een goed voorbeeld van iemand die Jezus volgt op het vlak van de liefde voor zij die door velen afgewezen worden, en dan tragisch genoeg vooral door religieuze mensen…. Een boek dat ons herinnert aan wat we als volgeling van Jezus eigenlijk zouden moeten weten: Mensen zijn belangrijker dan ons gelijk halen… En als Christen is het verkeerd om neer te kijken op eender welke bevolkingsgroep, en mogen we niemand afschrijven!

Een aanrader dus voor evangelische en andere Christenen om hun blik te verruimen en de ogen open te doen voor de mensen achter wat soms bekeken wordt als een ‘theologische kwestie’, en naar hen te kijken met Jezus’ ogen.

shalom

Bram

Advertenties

februari 5, 2010

ondertussen op mijn engelstalige blogpagina…

Heel wat discussie ondertussen op mijn engelstalige blog. Ik vrees dat ik die posts niet ga vertalen, maar zij die engels lezen zijn misschien geinteresseerd:

Begin dit jaar ben ik binnengevallen in een zij-sprongetje van een discussie tussen de 2 joneses van de emerging church (Andrew en Tony) over huwelijk: ‘the emerging joneses and my anarchist marriage’. Een onderwerp dat ik gisteren verder heb aangeboord in ‘avatar and the core of the christian view on marriage‘ ,mede met inspiratie uit de avatar-film (en een onderwerp waar ik hier ook al over geschreven heb:  sex en huwelijk nul, één, twee.

Verder een paar onderwerpen in dezelfde richting: ‘male Christianity vs mother Teresa‘, over waarom ik het boek dat in het nederlands ‘de ongetemde man‘ heet van John Eldredge op p 19 al neerlegde. En een beschouwing over een Lady gaga- video en mijn eigen beleving van liefde en seksualiteit in ‘post-human broken sexuality vs the beauty in this innocence‘.

veel leesgenot

Bram

november 11, 2007

sex en huwelijk twee: huwelijk en ‘ongehuwd’ samenwonen

Filed under: bijbel, Christendom, Liefde, samenleving, seksualiteit, theologie — Tags: , , , , , , — brambonius @ 1:39 pm

gegroet;

Dit is dus deel twee van mijn ‘studie’ over het huwelijk die al heel lang in mijn hoofd zit en er nu blogmatig uitkomt… Waar beginnen we? Zoals ik in deel één https://brambonius.wordpress.com/2007/10/21/sex-en-huwelijk-een-een-vlees gezegd heb is het huwelijk niet een verzinsel van de mens, maar een scheppingsorde, een essentieel deel van mens-zijn zoals God dat geschapen heeft. We kunnen daar als mens we structuren rond bouwen, maar het definieren van wat een huwelijk is is iets dat door God zelf gedaan is, en dat boven alle menselijke wetten staat. Zoals Jezus in de discussie in Marcus 10 met de farizeëers aantoont door niet verder te gaan op de wet maar terug te gaan naar de Schepping van de mens als man en vrouw, iets wat dus algemeen over de hele mensheid gaat…Het idee dat een huwelijk alleen door de staat kan worden ‘gesloten’ van onze cultuur (en zelfs in de belgische grondwetstaat) is één grote illusie, en menselijke zelfoverschatting.

Wat is dan de waarde van een ‘officieel huwelijk’? In zo ongeveel elke cultuur is er een vorm van huwelijk, waarbij een koppel een gezin vormt (soms zijn er ook meerdere verbintenissen, zoals polygamie of polyandrie, maar ook deze zijn dikwijls levenslang) en elke cultuur heeft zijn eigen manier van een huwelijk te structureren en bevestigen. Zelden gaan mensen zonder meer bij mekaar wonen om een gezin te vormen dat door de samenleving als dusdanig wordt geaccepteerd. Hoewel dat zeker wel bestaat, zoals de huwelijken ‘in common law’ in bepaalde delen van America. Maar meestal bevestigen mensen hun relatie als een verbond aan de samenleving en/of aan God met een feest en een ceremonie waarbij beloften worden uitgesproken. Dat is natuurlijk niet meer dan logisch.

Beloftes van trouw zijn een logisch deel van een relatie. Belangrijk is in de eerste plaats dat die gemeend door de partners aan elkaar zijn uitgesproken, maar een koppel is niet alleen. Als Christen is het belangrijk om god te betrekken in zo’n belangrijk deel van jezelf, en ook de gemeenschap en dikwijls ook autoriteiten vragen bevestiging van de vorming van een gezin.

Maar wat is de kern van een ‘wettelijk huwelijk’? Niets anders dan een omkadering waarbij een ‘één vlees’-relatie aan de autoriteiten besvetigd wordt als gezin… Als we even verder kijken dan onze neus lang is dan is een samenwoningscontract dus ook niets anders dan een soort van ‘wettelijk huwelijk’, maar dan wel in light-versie. Een contract dat niet uitgaat een blijvend karakter, en dus alleen maar het feitelijk hier-en-nu van een relatie beschermt. Maar het is niet omdat het woord ‘huwelijk’ niet gebruikt wordt dat het geen feitelijk huwelijk is of als dusdanig zou behandeld mogen worden…

We kunnen dus eigenlijk zeggen dat ongetrouwd samenwonen voor een koppel een oxymoron is, een term die zichzelf tegenspreekt, het is niet een vorm van ‘ontucht’, maar een ‘één vlees’-relatie, een gezin dat mogelijk naar meer volledigheid vraagt. Als het gaat om twee mensen die mekaar trouw beloofd hebben maar dat om een of andere reden niet aan de staat willen bevestigen als ‘huwelijk’, voldoet het eigenlijk aan alle kenmerken van een huwelijk, en het enige aanwezige probleem is van semantische aard, een definitieprobleem rond het woord ‘huwelijk’. Een koppel dat niet wil trouwen omdat ze dan sneller uiteen kunnen gaan als er iets misloop zondigt tegen hun relatie, omdat ze de ernst van hun relatie niet willen inzien, en in dat geval is ‘ongetrouwd samenwonen’ eigenlijk zelfbedrog: Praktisch gezien is het misschien makkelijker om uiteen te gaan, maar de band tussen 2 mensen met of zonder wettelijke bevestiging zal hetzelfde zijn. Emotioneel zal het even erg aankomen als een scheiding, want de binding zit niet in het huwelijk, de binding zit in de zielen van 2 mensen die een ‘één vlees’-relatie hebben…

Wat is vanuit christelijk oogpunt dan belangrijk? Dat we de ‘één vlees’-relaties serieus nemen, of ze nu wettelijk bevestigd zijn of niet. De mens is geschapen voor levenslange relaties, en seksuele relaties vragen zowiezo om de volledigheid om een gezin te worden… Als we ze dat onthouden dan zondigen we tegen het huwelijk…

En de kern moet liefde zijn natuurlijk…;

shalom

Bram

(alle commentaar is en blijft welkom…)

oktober 21, 2007

zonder liefde

Filed under: Liefde — brambonius @ 1:32 pm

Al wist ik alles, en kon ik alles wat ik wist onderbouwen met de juiste redeneringen en citaten. Al kon ik het ware geloof prediken zoadt iedereen die het hoorde zich terstond bekeerde. Al was is hip en had de juiste kleren, de juiste ipod en luisterde ik de juiste muziek en zag de juiste films, al kon ik alle instrumenten perfect spelen en de mooiste muziek componeren, al was ik de top in alles…

Het zou mij niets baten zonder liefde…

ik zou het geluid zijn van één klappende hand, de smaak van plastieken vlees, rijden als een auto van sneeuw, en ik had beter af geweest als ik niet bestaan had…

God geef mij Liefde!!!!

Bram

sex en huwelijk één: één vlees

Filed under: bijbel, Christendom, Liefde, samenleving, seksualiteit, theologie — Tags: , , , , , , — brambonius @ 1:00 pm

Zoals ik al veel langer(bijna een jaar ondertussen) van plan was, ga ik eens beginnen met een poging tot het geven van een bijbelse uitleg over sex en huwelijk zoals ik die begrijp. Dit is deel 1, misschien komen er dus nog delen, hangt ook af van de reacties (als die er zijn…)

Waar beginnen we? Om te kijken naar de christelijke betekenis van het concept huwelijk stel ik voor dat we er eens de bijbel bij nemen, door de lens van de woorden van Jezus Christus zelf. Die haalt in Marcus 10 de woorden aan van het Scheppingsverhaal en geeft daar nog een toevoeging bij:

6 Van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; 7  daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot een vlees zijn. 8  Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. 9  Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

De context van deze woorden is een gesprek tussen Jezus en de farizeëers over echtscheiding. Inplaats van een verdere discussie over het huwelijk in de wetten van Mozes te houden, gaat Jezus opeens terug naar het definioeren van het huwelijk als iets veel universeler dan wettelijke definities: De schepping van de mens man en vrouw! De instelling van het huwelijk is dus duielijk niet zomaar kwestie van wetjes interpreteren, maar een universele scheppingsorde, die niet enkel telt voor het joodse volk, maar voor alle mensen. Wat niet meer dan logisch is, want ondanks de heel verschillende invullingen kennen bijna alle volkeren op deze aardkloot wel een vorm van huwelijk.

Zoals Jezus het uitdrukt is het héél sterk: Man en vrouw worden “één vlees” en zijn niet meer twee, maar één. Het huwelijk wordt hier van nature als een blijvende en onverbreekbare relatie gezien. Man + vrouw = één vlees.

De uitdrukking ‘één vlees’ heeft 2 betekenissen in de rabijnse traditie, want in deze woorden zijn gezin en een sexuele relatie synoniem aan elkaar. Man en vrouw worden samen een nieuwe eenheid, die niet verbroken dient te worden. (Dat is natuurlijk wel mogelijk, maar niet de bedoeling, levenslange relaties zijn de norm bijbels gezien, en als daarvan wordt afgweken worden mensen beschadigd…)

Nu gaan we over naar sex. Zoals net gezegd is sex hier synoniem voor huwelijk in de uitdrukking ‘één vlees’. Paulus zegt zelfs ergens dat wie sex heeft met een hoer één vlees met haar is, waarbij duidelijk is dat de zonde bij hoererij niet ligt in het sex hebben zonder relatie, maar dat het probleem veel dieper is: Die relatie is er (of zou er moeten zijn) bij elk sexueel contact. Elk sexueel contact legt een binding tussen twee mensen die eigenlijk een huwelijk zou moeten worden, want elke ‘één vlees’-relatie vraagt om volledigheid, om het worden van een volwaardig gezin. Dat omvat dus uiteindelijk liefde, sex, blijvendheid, samenwonen als gezinseenheid, bevestinging van de relatie aan de maatschappij, en kinderen. Het is niet zo dat een relatie die één of meerdere dingen mist (of nog niet heeft) er geen is, maar uiteindelijk vraagt elke ‘één vlees’ relatie die volledigheid om tot zijn recht te komen!

Het huwelijk heeft dus niet zoveel te maken met wettelijke instellingen of menselijke definities. Die kunnen het huwelijk wel beschermen of overkoepelen, maar niet definieren, want de definitie is er al van bij de Schepping. Zo zal het ontkennen van het definitieve karakter van een huwelijk in een één vlees-relatie (“wij trouwen niet maar wonen samen”) niet tegengaan dat een relatie toch vraagt om volledigheid, en emotioneel zal het uiteengaan van deze relatie even sterk en vernietigend zijn als een scheiding. Een ‘één vlees’-relatie is een feitelijk iets, zelfs al wordt het niet erkend.

Een opmerking: In deze ‘realistische’ benadering van het huwelijk bestaat er niet zoiets als ‘voorhuwelijkse seks’, maar is er een veel groter probleem, namelijk het niet erkennen en zelfs het aborteren van ‘één vlees’-relaties die nooit de kans zullen krijgen om een volwaardig gezin te worden (wettelijk getrouwd of samenwonend is daarbij niet zo belangrijk) Sex is iets heel belangrijk, het is een één-worden van twee personen, en daarbij wordt een gezin verwekt, dat vraagt om uit te groeien tot een volwaardige relatie!!! ‘Sex zonder huwelijk’ is dus duidelijk een groot probleem, omdat je wel de vleselijke bevestiging hebt van de relatie, maar al de rest niet, ‘Wel de lusten niet de lasten’…

Ik hoop dat jullie dit kunnen volgen…

shalom

Bram

oktober 7, 2007

sex en huwelijk (nul)

Filed under: bijbel, Christendom, Liefde, seksualiteit — Tags: , , , , , — brambonius @ 7:19 am

jow;

Ik heb al eerder mensen beloofd dat ik een uitleg ging geven over sex en huwelijk, maar ik heb nog steeds de tijd niet gehad… Mensen die interesse hebben kunnen wel eventjes (?) deze text lezen van John Howard Yoder:

http://theology.nd.edu/people/research/yoder-john/documents/ONEFLESHUNTILDEATH.pdf

(link kopieren in browervenster)

shalom

Bram

september 29, 2007

een nieuw liedje: ‘ik hou van jou’

Filed under: eigen muziek Bram Cools, Liefde, muziek — Tags: — brambonius @ 1:40 pm

geachte luisteraars…

Het was eigenlijk al beschamend lang geleden dat ik iets heb opgenomen, maar het lange wachten is voorbij, want hier is een nieuw nummer!! Met de meest fout mogelijke titel ‘ik hou van jou’, en dus terug in het nederlands… Met mijn verzameling van favoriete instrumenten, inclusief klokkenspelletje, melodica en speelgoeddrumstelletje…

staat op mijn noxa-muziekpagina: http://www.noxa.net/muziek/786

 De text:

ik hou van jou (Bram cools, 28/9/2007) 

ik hou van jou
en al klinkt klinkt het heel fout
in deze taal
in deze wereld
toch ik zeg luid en duidelijk
ik hou van jou

en ik vertrouw jou
en dat zal wel heel naief zijn
en gevaarlijk
in deze wereld
maar toch zal ik in alles
je vertrouwen
 
ik ben kwetsbaar en klein
en makkelijk te breken
ik ga dat niet verstoppen
iedereen  is kwetsbaar en klein
zo makkelijk te breken 
zolang we nog niet versteend zijn
en ik wil mijn hart houden
en houden van
houden van

shalom

Bram

juli 16, 2007

the beauty in this innocence

Filed under: eigen muziek Bram Cools, Liefde, mooie liedjes, muziek — Tags: , , , — brambonius @ 4:38 pm

 Dit is dus de text van het ‘liedje van mijn trouw’ (de live-versie van die dag staat op www.myspace.com/bramc)

shalom

Bram 

the beauty in this innocence (Bram Cools)

before you touched my lips
I was unkissed
and so were you my love
a new world will open for us
like an empty canvas
that’s only ours to paint
in a world of ugliness
in a world of lies
let’s paint something beautiful
let’s paint something true (my love)

to love means to give
and I gave myself to you my love
and I’ll give myself more and more
just like you do
let God be our witness here
those promises we made
when we were lying on the edge of the world
breaking them would be suicide
the end of all we stand for

take my hand and come with me
let’s walk slowly
among those flowers
no need to hurry
let’s take our time
go there barefoot
with our toes through the grass
if we’d go there by car
we’d leave a scar in the landscape
and spoil this garden
and it’s the beauty in this innocence
that I’m in love with
and it’s the beauty in this innocence
that I’m in love with

juni 28, 2007

Sex, Liefde en God…

Filed under: Christendom, Liefde, seksualiteit — Tags: , , , , — brambonius @ 6:13 pm

(dit is deel van een oudere blog, ooit als 1 geheel gepost op http://www.myspace.com/bramc in het engels, en nu vertaald en in 2 geknipt en wat uitgebreid…)

Over sex: Is er één onderwerp dat zo over-gehyped wordt in deze wereld? Is er één onderwerp dat zo misbruikt wordt? En ondanks dat iedereen ermee gebombardeert wordt in deze wereld heeft het mij nooit kunnen interesseren, toch op de manier zoals het in deze wereld wordt verkocht.

Je hebt het recht om mij naief te noemen voor mijn perceptie ervan, maar hier is mijn versie: Heel mijn leven ben ik vrijgezel geweest, en voordat ik de relatie begon met het meisje dat mijn vrouw is geworden had ik zelfs nog nooit een meisje gekust… Sommige mensen geloven het niet als ik het zo vertel, maar voor mij is dat de natuurlijke manier, en gewoon heel logisch: samen alles ontdekken… Ze is mijn beste vriend, minnaar, het grootste geschenk dat ik ooit van God gekregen heb, en onvervangbaar. Ik ben er mij heel goed bewust van dat zoiets maar één keer in een leven kan voorkomen. En dat het voor veel mensen bijna buitenaards klinkt om zoiets te horen waarschijnlijk…

Liefde is iets vreemds… Het is vreemd als iemand zoveel van je houdt zoals zij doet met mij. Het is vreemd wanneer iemand zoveel over je weet, inclusief al de duistere dingen van jezelf die je haat, en toch nog meer van je houdt dan je zelf kan snappen. Het hele Eros gedeelte is maar een deeltje van het grote geheel, en liefde zou er ook nog zijn zonder sex, en zou nog steeds kompleet en allesomvattend zijn in een sexloze wereld… Natuurlijk is het wel een deel van de relatie, en ook iets heel speciaal voor ons juist omdat we het allemaal samen hebben kunnen ontdekken. Het kan alleen deel zijn van onze relatie, en niet iets op zichzelf… Het is maar een uitdrukking van iets dat zelf veel dieper ligt, het is jezelf geven, letterlijk één worden, en heel kwestbaar zijn zonder dat je ergens bang voor moet zijn… Een uitdrukken van liefde, een liefde die 2 levens heeft samengebonden, die nooit perfet zullen zijn, maar dat maakt niet uit, juist de imperfecties maken het veel mooier!

Als iemand op die manier van je houdt, en je dan beseft en voelt dat God zelf nog meer van je houdt, met een liefde die onbeschrijfelijk veel groter is, dan kan je niet veel meer doen dan erin wegzinken.

Liefde is datgene wat ertoe doet… Geen geld, bezit, werk, of sex…

Love is the first law!!

The love that you have given is what matters in the end!!

shalom

Bram

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.